HP 14-ck0000 Laptop PC user manual download (Page 35 of 83)

Languages: Polish
Pages:83
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 35 of 83
Aby przywrócić odtwarzanie strumienia audio w głośnikach komputera:
1.
Prawym przyciskiem myszy kliknij ikonę
Głośniki
w obszarze powiadomień z prawej strony paska
zadań, a następnie wybierz opcję
Urządzenia do odtwarzania
.
2.
Na karcie
Odtwarzanie
wybierz opcję
Głośniki
.
3.
Wybierz polecenie
Ustaw domyślne
, a następnie wybierz przycisk
OK
.
Wykrywanie bezprzewodowych wyświetlaczy zgodnych ze standardem Miracast
i nawiązywanie połączenia z nimi (tylko wybrane produkty)
Aby wykryć bezprzewodowy wyświetlacz zgodny ze standardem Miracast i nawiązać z nim połączenie, należy
wykonać poniższe czynności.
Aby otworzyć wyświetlacz Miracast:
Wpisz wyrażenie
projekt
w polu wyszukiwania paska zadań, a następnie kliknij opcję
Użyj drugiego
ekranu
. Wybierz opcję
Nawiąż połączenie z wyświetlaczem bezprzewodowym
i postępuj zgodnie z
instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
Korzystanie z wideo
23
Sample