HP 14-ck0000 Laptop PC user manual download (Page 30 of 83)

Languages: Polish
Pages:83
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 30 of 83
1.
Na pasku zadań wybierz ikonę stanu sieci.
2.
Wybierz pozycję
Ustawienia sieci i Internetu
.
3.
W sekcji
Sieć i Internet
wybierz pozycję
Sieć komórkowa
, a następnie wybierz pozycję
Opcje
zaawansowane
.
Niektórzy operatorzy wymagają korzystania z kart SIM. Karta SIM zawiera podstawowe informacje o
użytkowniku, takie jak PIN (osobisty numer
LGHQW\ƬNDF\MQ\´²
a także informacje o sieci. Niektóre komputery
mają zainstalowaną fabrycznie kartę SIM. Jeśli karta SIM nie została zainstalowana fabrycznie, może być
dołączona do dokumentacji modułu HP Mobile Broadband dostarczonego z komputerem lub dostarczona
oddzielnie przez operatora sieci komórkowej.
Wiadomości na temat modułu HP Mobile Broadband i sposobu aktywacji usługi u wybranego operatora sieci
komórkowej można znaleźć w informacjach o module HP Mobile Broadband dołączonych do komputera.
Korzystanie z urządzenia GPS (tylko wybrane produkty)
Komputer może być wyposażony w urządzenie GPS (Global Positioning System). Satelity systemu GPS
dostarczają informacje o położeniu, prędkości i kierunku poruszania się do urządzeń wyposażonych w
urządzenie GPS.
Aby można było włączyć połączenie GPS, muszą być włączone usługi lokalizacji w ustawieniu Lokalizacja.
Wpisz
lokalizacja
w polu wyszukiwania paska zadań, a następnie wybierz opcję
Ustawienia
prywatności lokalizacji
.
Korzystanie z urządzeń bezprzewodowych Bluetooth (tylko wybrane produkty)
Urządzenie Bluetooth umożliwia komunikację bezprzewodową o małym zasięgu, która zastępuje
Ƭ]\F]QH
połączenia przewodowe łączące zazwyczaj urządzenia elektroniczne, takie jak:
komputery (biurkowe, przenośne);
telefony (komórkowe, bezprzewodowe, smartfony);
urządzenia do przetwarzania obrazu (drukarka, aparat);
urządzenia audio (słuchawki, głośniki);
mysz;
zewnętrzna klawiatura numeryczna.
Podłączanie urządzeń Bluetooth
Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia Bluetooth należy nawiązać połączenie Bluetooth.
1.
Wpisz
bluetooth
w polu wyszukiwania paska zadań, a następnie wybierz opcję
Ustawienia Bluetooth
i innych urządzeń
.
2.
Wybierz opcję
Dodaj Bluetooth lub inne urządzenie
.
3.
Wybierz sterownik z listy, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
UWAGA:
Jeśli urządzenie wymaga potwierdzenia, wyświetlany jest kod parowania. Postępuj zgodnie z
instrukcjami wyświetlanymi na ekranie dodawanego urządzenia, aby potwierdzić, że kod na urządzeniu
odpowiada kodowi parowania. Więcej informacji można znaleźć w dokumentacji dostarczonej wraz z
urządzeniem.
18
Rozdział 3
Podłączanie do sieci
Sample