HP 14-ck0000 Laptop PC user manual download (Page 19 of 80)

Languages: Turkish
Pages:80
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 19 of 80
%čOHĻHQ
Açıklama
Yanmıyorsa:
3čO
şarj
HGčOPč\RUGXU²
(8)
RJ-45 (ağ) jakı/durum ışıkları
Ağ kablosunu bağlar.
Beyaz: Ağ bağlıdır.
Sarı: Ağda
HWNčQOčN
JHUÂHNOHĻPHNWHGčU²
(9)
HDMI bağlantı noktası
Yüksek tanımlı
WHOHYč]\RQ±
uyumlu
GčMčWDO
veya ses
EčOHĻHQč
veya
yüksek hızlı Yüksek Tanımlı
0XOWčPHG\D
$UDEčUčPč
(HDMI) aygıtı
JčEč
čVWHúH
bağlı
EčU
YčGHR
veya ses aygıtını bağlar.
(10)
USB SuperSpeed bağlantı noktaları (2)
Cep telefonu, kamera,
DNWčYčWH
č]OH\čFč
ya da akıllı telefon
JčEč
EčU
USB aygıtını bağlar ve yüksek hızlı
YHUč
aktarımı sağlar.
(11)
Ses çıkış (kulaklık)/Ses
JčUčĻ
¶PčNURIRQ¹
kombo
jakı
İsteğe bağlı
HOHNWUčNOč
stereo hoparlör, kulaklık, kulak
čÂč
kulaklık,
PčNURIRQOX
kulaklık veya
WHOHYč]\RQ
ses kablosu bağlanır. Ayrıca,
čVWHúH
bağlı
EčU
kulaklık
PčNURIRQX
bağlar. Bu jak,
čVWHúH
bağlı
ayrı
PčNURIRQODUČ
GHVWHNOHPHPHNWHGčU²
UYARI!
.čĻčVHO
yaralanma
UčVNčQč
azaltmak
čÂčQ±
kulaklıkları,
kulak
čÂč
kulaklıkları veya
PčNURIRQOX
kulaklığı takmadan önce
ses
G×]H\čQč
ayarlayın. Ek
J×YHQOčN
EčOJčOHUč
čÂčQ
Yasal
Düzenleme,
*×YHQOčN
ve Çevre
%čOGčUčPOHUč
'ne bakın.
Bu kılavuza
HUčĻPHN
čÂčQ´
Başlat
G×úPHVčQč±
HP Yardım ve Destek
³č
sonra da
HP
%HOJHOHUč
³Qč
VHÂčQ²
NOT:
Jaka
EčU
aygıt bağlandığında
EčOJčVD\DU
KRSDUOÑUOHUč
devre
dışı kalır.
Sol taraf
7
Sample