HP 14-ck0000 Laptop PC user manual download (Page 15 of 80)

Languages: Turkish
Pages:80
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 15 of 80
2
%čOJčVD\DUČQČ]Č
tanımaya başlama
%čOJčVD\DUČQČ]GD
üst düzey
EčOHĻHQOHU
bulunmaktadır. Bu bölümde
EčOHĻHQOHUčQč]±
EčOHĻHQOHUčQč]čQ
bulunduğu
yerler ve nasıl çalıştıkları hakkında ayrıntılar yer almaktadır.
Donanımları bulma
%čOJčVD\DUČQČ]GD
KDQJč
donanımların bulunduğunu öğrenmek
čÂčQ´
Görev çubuğu arama kutusuna
aygıt yöneticisi
yazın, sonra da
Aygıt
<ÑQHWčFčVč
uygulamasını
VHÂčQ²
%čOJčVD\DUČQČ]D
takılı olan tüm aygıtların
OčVWHVč
JÑU×QW×OHQčU²
6čVWHP
donanım
EčOHĻHQOHUč
ve
VčVWHP
BIOS'u sürüm numarası hakkında
EčOJč
čÂčQ±
fn
+
esc
tuşlarına basın
(yalnızca
EHOčUOč
ürünlerde).
Yazılımları bulma
%čOJčVD\DUČQČ]GD
KDQJč
yazılımların yüklü olduğunu öğrenmek
čÂčQ´
Başlat
G×úPHVčQH
sağ tıkladıktan sonra
Uygulamalar ve
³]HOOčNOHU
ÑúHVčQč
VHÂčQ²
%čOJčVD\DUČQČ]D
yazılım eklemek
čÂčQ
0čFURVRIW
Store uygulamasını kullanın.
1.
Başlat
ÑúHVčQč
VHÂWčNWHQ
sonra
0čFURVRIW
Store
uygulamasını
VHÂčQ²
2.
Arama kutusuna aradığınız
WHUčPč
JčUčQ
ve ardından
HNUDQGDNč
\ÑQHUJHOHUč
č]OH\čQ²
Donanımları bulma
3
Sample