HP 14-ck0000 Laptop PC user manual download (Page 37 of 82)

Languages: Finnish
Pages:82
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 37 of 82
Kahden sormen liu'utus (vain kosketusalusta)
Liu'uttamalla kahdella sormella voit liikkua sivulla tai kuvassa ylös, alas tai sivuttain.
Aseta kaksi sormea TouchPadin vyöhykkeelle hieman toisistaan erilleen ja vedä niitä ylöspäin, alaspäin,
vasemmalle tai oikealle.
Kahden sormen napautus (vain kosketusalusta)
Kahden sormen napautuksella voit avata näytössä olevan kohteen valikon.
HUOMAUTUS:
Kahden sormen napautuksella voit suorittaa saman toiminnon kuin napsauttamalla hiiren
kakkospainikkeella.
Avaa valitun kohteen asetusvalikko napauttamalla kahdella sormella TouchPadin käyttöalueella.
Neljän sormen napautus (vain kosketusalusta)
Toimintokeskus avataan neljän sormen napautuksella.
Napauta kosketusalustaa neljällä sormella, kun haluat avata toimintokeskuksen tarkastellaksesi
nykyisiä asetuksia ja ilmoituksia.
Kosketusalustan ja kosketusnäytön eleiden käyttäminen
25
Sample