HP 14-cf0000 Laptop PC user manual download (Page 35 of 73)

Languages: Hebrew
Pages:73
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 35 of 73
5
טווינ
ךסמב
םאתהב
םגדל
בשחמה
ךלש
,
ןתינ
טוונל
ךסמב
בשחמה
תועצמאב
תחא
וא
רתוי
תוטישהמ
תואבה
:
שומיש
תווחמב
עגמ
תורישי
לע
-
ךסמ
בשחמה
.
שומיש
תווחמב
עגמ
לע
חול
עגמה
.
שומיש
תדלקמב
וא
רבכע
םיילנויצפוא
)
השיכרל
דרפנב
.(
שומיש
תדלקמב
לעש
-
יבג
ךסמה
.
שומיש
טומב
העבצה
.
שומיש
תווחמב
חול
עגמה
תווחמבו
ךסמ
עגמה
חול
עגמה
עייסמ
טוונל
ךסמב
בשחמה
טולשלו
ןמסב
תועצמאב
תווחמ
עגמ
תוטושפ
.
רשפא
םג
שמתשהל
ןצחלב
ילאמשה
ינמיהו
לש
חול
עגמה
ותואב
ןפואה
ובש
םישמתשמ
םינצחלב
םימאותה
רבכעב
ינוציח
.
ידכ
טוונל
ךסמב
עגמ
)
םירצומב
םירחבנ
דבלב
,(
עג
תורישי
ךסמב
עצבו
תא
תווחמה
תוראותמה
קרפב
הז
.
ידכ
םיאתהל
תישיא
תא
תווחמה
תופצלו
םינוטרסב
לע
ןפוא
ןתלועפ
,
דלקה
control panel
)
חול
הרקבה
(
תביתב
שופיחה
תרושבש
תומישמה
,
רחב
Control panel
)
חול
הרקבה
,(
רחאלו
ןכמ
רחב
Hardware and Sound
)
הרמוח
לוקו
.(
תחת
Devices and Printers
)
םינקתה
תוספדמו
,(
רחב
Mouse
)
רבכע
.(
םירצומ
םימיוסמ
םידיוצמ
חולב
עגמ
קיודמ
רשא
קפסמ
תוילנויצקנופ
תרפושמ
תווחמל
עגמה
.
ידכ
עובקל
םא
שי
ךל
חול
עגמ
קיודמ
רתאלו
עדימ
ףסונ
,
רחב
Start
)
לחתה
,(
רחב
Settings
)
תורדגה
,(
רחב
Devices
)
םינקתה
,(
רחאלו
ןכמ
רחב
touchpad
)
חול
עגמ
.(
הרעה
:
אלא
םא
ןיוצ
תרחא
,
ןתינ
שמתשהל
תווחמב
חולב
עגמה
ךסמבו
עגמ
.
השקה
עבצה
לע
טירפ
והשלכ
לע
ךסמה
,
רחאלו
ןכמ
שקה
עבצאב
תחא
לע
רוזא
חול
עגמה
ידכ
רוחבל
טירפב
יוצרה
.
חתפ
טירפ
תועצמאב
השקה
הלופכ
וילע
.
23
קרפ
5
טווינ
ךסמב
Sample