HP 14-cf0000 Laptop PC user manual download (Page 51 of 74)

Languages: Swedish
Pages:74
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 51 of 74
VIKTIGT:
För att förhindra problem vid inloggning med fingeravtryck ska du se till att alla sidor av
fingret registreras av fingeravtrycksläsaren.
OBS!
PIN-koden har ingen längdbegränsning. Standardinställningen är endast siffror. Om du vill
använda bokstäver eller specialtecken markerar du kryssrutan
inkludera bokstäver och symboler
.
Använda programvara för internetsäkerhet
När du använder datorn för att nå e-post, ett nätverk eller internet, riskerar du att utsätta den för datorvirus,
spionprogramvara och andra onlinehot. Som en hjälp att skydda datorn kan provversioner av programvara
för internetsäkerhet, som innehåller antivirus- och brandväggsfunktioner, vara förinstallerade på datorn.
Säkerhetsprogramvaran måste uppdateras regelbundet för att skydda mot nyupptäckta virus och andra
säkerhetsrisker. Vi rekommenderar att du uppgraderar provversionen eller köper programvaran så att din
dator är ordentligt skyddad.
Använda antivirusprogramvara
Datorvirus kan sätta program, verktyg eller operativsystemet ur spel eller orsaka att de inte fungerar som de
ska. Antivirusprogram kan identifiera och förstöra de flesta virus och i de flesta fall reparera eventuella
skador som de har orsakat.
Antivirusprogrammet måste uppdateras regelbundet för att skydda mot nyupptäckta virus.
Ett antivirusprogram kan vara förinstallerat på datorn. Vi rekommenderar att du använder valfritt
antivirusprogram så att din dator är ordentligt skyddad.
Om du vill ha mer information om datorvirus skriver du
support
i sökrutan i Aktivitetsfältet och väljer sedan
appen
HP Support Assistant
.
– eller –
Välj frågetecknet i aktivitetsfältet.
Använda brandväggsprogramvara
Syftet med brandväggar är att hindra obehöriga från att komma åt systemet eller nätverket. En brandvägg
kan vara ett program som du installerar på datorn och/eller i nätverket, men det kan även vara en
kombination av både maskinvara och programvara.
Det finns två typer av brandväggar:
Värdbaserade brandväggar – Programvara som enbart skyddar datorn där den är installerad.
Nätverksbaserade brandväggar – Installeras mellan DSL- eller kabelmodemet och hemnätverket och
skyddar alla datorer i nätverket.
När en brandvägg är installerad på en dator övervakas alla data som skickas från och till systemet och
jämförs med ett antal säkerhetskriterier som användaren anger. Alla data som inte uppfyller dessa kriterier
stoppas.
Använda programvara för internetsäkerhet
39
Sample