HP 14-cf0000 Laptop PC user manual download (Page 48 of 74)

Languages: Swedish
Pages:74
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 48 of 74
Rengör styrplattan, tangentbordet eller musen med en mjuk mikrofiberduk eller ett sämskskinn som
fuktats med något av de rengöringsmedel som anges ovan.
För att förhindra att tangenterna fastnar och avlägsna damm, ludd och partiklar från tangentbordet kan
du använda en tryckluftsburk med rörmunstycke.
Resa med eller transportera datorn
Om du behöver resa med eller transportera datorn bör du följa dessa råd för att skydda utrustningen.
Så här förbereder du datorn för resa och transport:
Säkerhetskopiera informationen till en extern enhet.
Ta bort alla skivor och alla externa mediekort, till exempel minneskort.
Stäng av och koppla bort alla externa enheter.
Stäng av datorn.
Ta med en säkerhetskopia av dina data. Förvara inte säkerhetskopior tillsammans med datorn.
Bär datorn som handbagage ombord på flygplan. Checka inte in den med resten av bagaget.
VIKTIGT:
Undvik att utsätta en enhet för magnetiska fält. På flygplatser finns magnetiska fält i
säkerhetsutrustning som du går igenom och i handburna metalldetektorer. Löpande band på flygplatser
och liknande säkerhetsutrustning som kontrollerar kabinbagage använder röntgen istället för
magnetism och skadar inte enheter.
Om du planerar att använda datorn under en flygresa bör du inte göra detta förrän det meddelas att det
är tillåtet. Många flygbolag tillåter inte att bärbara datorer används under flygning.
Om du ska transportera datorn eller en enhet bör du använda lämplig skyddsförpackning med etiketten
”FRAGILE” (Ömtåligt).
I vissa miljöer kan det finnas restriktioner kring användningen av trådlösa enheter. Det kan finnas
restriktioner som gäller ombord på flygplan, på sjukhus, i närheten av explosiva ämnen och på riskfyllda
platser. Om du är osäker på vilken policy som gäller för användning av en trådlös enhet bör du be om
tillstånd att använda den innan du startar den.
Gör så här om du reser utomlands:
Kontrollera tullbestämmelser för datorer för de länder och regioner som du ska resa till.
Kontrollera vilka typer av nätkablar och adaptrar du kommer att behöva på de platser där du
tänker använda datorn. Spänning, frekvens och kontakters utformning varierar.
VARNING:
Minska risken för elstötar, brand eller annan skada på utrustningen genom att inte
försöka driva datorn med någon typ av spänningsomvandlare som säljs för annan utrustning.
36
Kapitel 7
Underhåll av datorn
Sample