HP 14-cf0000 Laptop PC user manual download (Page 47 of 74)

Languages: Swedish
Pages:74
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 47 of 74
Rengöra datorn
Använd följande produkter för att rengöra datorn på ett säkert sätt:
Alkoholfritt glasrengöringsmedel
Lösning med vatten och mild tvål
Torr mikrofiberduk eller sämskskinn (antistatisk duk utan fett)
Antistatiska tygdukar
VIKTIGT:
Undvik starka rengöringsmedel och bakteriedödande våtservetter, då dessa kan skada datorn. Om
du inte är säker på att en rengöringsprodukt är säker att använda på datorn läser du produktens
innehållsförteckning för att säkerställa att den inte innehåller ingredienser som alkohol, aceton,
ammoniumklorid, metylenklorid, väteperoxid, nafta eller kolväten.
Fibermaterial som t.ex. pappershanddukar kan repa datorn. Med tiden kan smutspartiklar och
rengöringsmedel fastna i reporna.
Rengöringsprocedurer
Följ anvisningarna i det här avsnittet för att rengöra datorn på ett säkert sätt.
VARNING:
Försök inte rengöra datorn medan den är på. Du kan då få en elektrisk stöt och komponenterna
kan skadas.
1.
Stäng av datorn.
2.
Koppla bort datorn från nätströmmen.
3.
Koppla bort alla strömanslutna externa enheter.
VIKTIGT:
Spreja inte rengöringsmedel eller vätskor direkt mot någon yta på datorn eftersom de interna
komponenterna då kan skadas. Vätskedroppar på ytan kan orsaka permanenta skador på interna
komponenter.
Rengöra bildskärmen
Torka försiktigt av bildskärmen med en mjuk, luddfri duk fuktad med ett alkoholfritt glasrengöringsmedel.
Kontrollera att bildskärmen är torr innan du stänger datorn.
Rengöra sidorna eller höljet
För att rengöra sidorna eller höljet använder du en mjuk mikrofiberduk eller ett sämskskinn som fuktats med
något av de rengöringsmedel som anges ovan. Du kan även använda en godkänd engångsservett.
OBS!
Torka av datorns hölje med en cirkelrörelse för att avlägsna smuts och skräp.
Rengöra styrplattan, tangentbordet eller musen (endast vissa produkter)
VARNING:
Rengör aldrig tangentbordet med ett dammsugarmunstycke. Du kan få en elektrisk stöt och de
interna komponenterna kan skadas. En dammsugare kan dessutom lämna efter sig smuts på
tangentbordsytan.
VIKTIGT:
För att förhindra skador på interna komponenter får du inte låta vätska droppa ner mellan
tangenterna.
Rengöra datorn
35
Sample