HP 14-cf0000 Laptop PC user manual download (Page 46 of 74)

Languages: Swedish
Pages:74
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 46 of 74
OBS!
Eftersom SSD-enheter saknar rörliga delar behövs inte HP 3D DriveGuard för sådana enheter.
Identifiera HP 3D DriveGuards status
Hårddisklampan på datorn ändrar färg för att visa att hårddisken i den primära-, sekundära hårddiskplatsen
(endast vissa produkter) eller båda är parkerade.
Uppdatera program och drivrutiner
HP rekommenderar att du uppdaterar dina program och drivrutiner regelbundet. Uppdateringar kan lösa
problem och ge datorn nya funktioner och alternativ. Äldre grafikkomponenter kanske exempelvis inte
fungerar optimalt med de senaste spelprogrammen. Utan de senaste drivrutinerna kan du inte utnyttja din
utrustning maximalt.
Välj en av följande metoder för att uppdatera program och drivrutiner:
Uppdatera med hjälp av Windows 10
på sidan
34
Uppdatera med hjälp av Windows 10 S
på sidan
34
Uppdatera med hjälp av Windows 10
Gör så här för att uppdatera program och drivrutiner:
1.
Skriv
support
i sökrutan i aktivitetsfältet och välj sedan appen
HP Support Assistant
.
– eller –
Välj frågetecknet i aktivitetsfältet.
2.
Välj
My notebook
(Min bärbara dator), välj fliken
Updates
(Uppdateringar) och välj sedan
Check for
updates and messages
(Sök efter uppdateringar och meddelanden).
3.
Följ instruktionerna på skärmen.
Uppdatera med hjälp av Windows 10 S
Gör så här för att uppdatera programvara:
1.
Välj
Start
och sedan
Microsoft Store
.
2.
Välj profilbilden för ditt konto bredvid sökrutan och välj sedan
Hämtningar och uppdateringar
.
3.
På sidan
Hämtningar och uppdateringar
väljer du alternativ för uppdateringar och följer anvisningarna
på skärmen.
Gör så här för att uppdatera drivrutiner:
1.
Skriv
uppdateringsinställningar för windows
i aktivitetsfältets sökruta och välj
Inställningar för Windows Update
.
2.
Välj
Sök efter uppdateringar
.
OBS!
Om Windows inte hittar en ny drivrutin, gå till tillverkarens webbplats och följ instruktionerna.
34
Kapitel 7
Underhåll av datorn
Sample