HP 14-cf0000 Laptop PC user manual download (Page 37 of 74)

Languages: Swedish
Pages:74
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 37 of 74
Fyrfingerstryckning (styrplatta och precisionsstyrplatta)
Som standard öppnar fyrfingerstryckning Åtgärdscentret. Tryck med fyra fingrar på styrplattans zon för att
genomföra gesten.
Om du vill byta funktion på den här gesten på en precisionsstyrplatta väljer du
Start
,
Inställningar
,
Enheter
och sedan
Styrplatta
. Välj en gestinställning i rutan
Tryckningar
under
Fyrfingersgester
.
Trefingerssvep (styrplatta och precisionsstyrplatta)
Som standard växlar trefingerssvep mellan öppna appar och skrivbordet.
Svep med tre fingrar från dig för att visa alla öppna fönster.
Svep med tre fingrar mot dig för att visa skrivbordet.
Svep med tre fingrar åt vänster eller höger för att växla mellan öppna fönster.
Om du vill byta funktion på den här gesten på en precisionsstyrplatta väljer du
Start
,
Inställningar
,
Enheter
och sedan
Styrplatta
. Välj en gestinställning i rutan
Svepningar
under
Trefingersgester
.
Enfingersdragning (pekskärm)
Använd enfingersdragning för att panorera eller rulla genom listor och sidor, eller för att flytta ett objekt.
Du rullar över skärmen genom att dra ett finger i önskad riktning.
Om du vill flytta ett objekt ska du trycka och hålla kvar fingret på objektet och dra med fingret för att
flytta det.
Använda styrplattan och pekskärmsgester
25
Sample