HP 14-cf0000 Laptop PC user manual download (Page 32 of 74)

Languages: Swedish
Pages:74
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 32 of 74
Ansluta videoenheter med HDMI-kabel (endast vissa produkter)
OBS!
För att ansluta en HDMI-enhet till datorn behöver du en HDMI-kabel, som du köper separat.
Du kan visa datorns skärmbild på en HDTV eller HD-bildskärm genom att ansluta HD-enheten enligt följande
anvisningar:
1.
Anslut den ena änden av HDMI-kabeln till HDMI-porten på datorn.
2.
Anslut den andra änden av kabeln till HD-TV:n eller HD-bildskärmen.
3.
Tryck på
f4
för att bläddra mellan fyra visningslägen:
Endast datorskärm:
Skärmbilden visas endast på datorn.
Duplicera:
Skärmbilden visas samtidigt på både datorn och den externa enheten.
Utvidga:
Skärmbilden visas fördelad över både datorn och den externa enheten.
Endast andra bildskärm:
Skärmbilden visas endast på den externa enheten.
Varje gång du trycker på
f4
ändras visningsläget.
OBS!
För bästa resultat, särskilt om du väljer alternativet
Utökat
läge, ska du höja skärmupplösningen
på den externa enheten enligt följande. Välj
Start
-knappen, ikonen
Inställningar
och välj sedan
System
. Under
Bildskärm
väljer du lämplig upplösning och sedan
Behåll ändringar
.
20
Kapitel 4
Använda underhållningsfunktionerna
Sample