HP 14-cf0000 Laptop PC user manual download (Page 24 of 74)

Languages: Swedish
Pages:74
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 24 of 74
Tabell 2-8
Åtgärdstangenter med beskrivningar (fortsättning)
Ikon
Beskrivning
Slår på eller stänger av styrplattan.
Startar och stänger av flygplansläget och den trådlösa funktionen.
OBS!
Tangenten för flygplansläge kallas också knappen för trådlöst.
OBS!
Innan du kan upprätta en trådlös anslutning måste ett trådlöst nätverk vara konfigurerat.
Undersidan
Tabell 2-9
Nedre komponent och beskrivning
Komponent
Beskrivning
Ventil
Aktiverar luftflöde som kyler av interna komponenter.
OBS!
Datorns fläkt startar automatiskt för att kyla interna
komponenter och skydda mot överhettning. Det är normalt att den
interna fläkten slås på och av under vanlig drift.
Etiketter
På etiketterna som sitter på datorn finns information som du kan behöva när du felsöker systemet eller reser
utomlands med datorn. Etiketter kan vara i form av papper eller tryckta på produkten.
VIKTIGT:
De etiketter som beskrivs i detta avsnitt kan sitta på följande ställen: på undersidan av datorn,
inuti batterifacket, under serviceluckan, på baksidan av bildskärmen eller på undersidan av en surfplattas
stöd.
Serviceetikett – Ger viktig information som identifierar datorn. När du kontaktar support blir du kanske
ombedd att uppge serienumret och eventuellt också produkt- eller modellnumret. Leta upp den här
informationen innan du kontaktar supporten.
12
Kapitel 2
Lära känna datorn
Sample