HP 14-cf0000 Laptop PC user manual download (Page 23 of 74)

Languages: Swedish
Pages:74
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 23 of 74
Tabell 2-8
Åtgärdstangenter med beskrivningar (fortsättning)
Ikon
Beskrivning
Sänker bildskärmens ljusstyrka stegvis så länge du håller ned tangenten.
Ökar bildskärmens ljusstyrka stegvis så länge du håller ned tangenten.
Öppnar webbplatsen ”Få hjälp i Windows 10”.
Växlar bilden mellan bildskärmsenheter som är anslutna till systemet. Om till exempel en extra bildskärm är
ansluten till datorn kommer bilden att växla mellan datorns skärm, den externa skärmen och samtidig
visning på båda skärmarna när du trycker på den här tangenten.
Startar eller stänger av tangentbordets bakgrundsbelysning. Du kan justera ljusstyrkan på tangentbordets
bakgrundsbelysning på vissa produkter. Tryck på knappen flera gånger för att justera ljusstyrkan från hög
(när du först startar datorn) till låg, till avstängd. När du har justerat ljusstyrkan för tangentbordets
bakgrundsbelysning återgår bakgrundsbelysningen till den föregående inställningen varje gång du startar
datorn. Tangentbordets bakgrundsbelysning släcks efter 30 sekunders inaktivitet. Om du vill slå på
tangentbordets bakgrundsbelysning igen trycker du på valfri tangent eller på styrplattan (endast vissa
produkter). Stäng av den här funktionen om du vill spara på batteriet.
Spelar upp det föregående spåret på en ljud-CD, eller det föregående avsnittet på en DVD- eller Blu-ray-skiva
(BD).
Startar, pausar eller återupptar uppspelning av en ljud-CD, DVD eller BD.
Spelar nästa spår på en ljud-CD eller nästa avsnitt på en DVD eller BD.
Sänker högtalarvolymen stegvis när du håller ned tangenten.
Höjer högtalarvolymen stegvis när du håller ned tangenten.
Stänger av eller återställer högtalarljudet.
Stänger av mikrofonen.
Tangentbordsområde
11
Sample