HP 14-cf0000 Laptop PC user manual download (Page 2 of 74)

Languages: Swedish
Pages:74
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 2 of 74
© Copyright 2020 HP Development Company,
L.P.
Bluetooth är ett varumärke som tillhör
varumärkesinnehavaren och som används av
HP Inc. på licens. Intel, Celeron, Pentium och
Thunderbolt är varumärken som tillhör Intel
Corporation eller dess dotterbolag i USA och
andra länder. Windows är antingen ett
registrerat varumärke eller ett varumärke som
tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller
andra länder. Miracast® är ett registrerat
varumärke som tillhör Wi-Fi Alliance.
Informationen i detta dokument kan komma
att bli inaktuell utan föregående meddelande.
De enda garantier som gäller för HP-produkter
och -tjänster beskrivs i de uttryckliga garantier
som medföljer produkterna och tjänsterna.
Ingenting i detta dokument skall anses utgöra
en ytterligare garanti. HP ansvarar inte för
tekniska eller redaktionella fel i detta
dokument.
Första utgåvan: januari 2020
Dokumentartikelnummer: L47658-102
Produktmeddelande
I den här handboken beskrivs funktioner som
är gemensamma för de flesta produkter. Vissa
funktioner kanske inte är tillgängliga på din
dator.
Alla funktioner är inte tillgängliga i samtliga
utgåvor eller versioner av Windows. System
kan behöva uppgraderas och/eller det kan
krävas separat inköpt maskinvara, drivrutiner,
programvara och/eller BIOS-uppdateringar för
att du ska kunna dra nytta av Windows alla
funktioner. Windows 10 uppdateras
automatiskt – denna funktion är alltid
aktiverad. Eventuella kostnader för
Internetanslutning kan tillkomma och
ytterligare krav kan i framtiden gälla för
uppdatering. Mer information finns på
.
Om du vill få tillgång till de senaste
användarhandböckerna går du till
support
och följer
anvisningarna för att söka din produkt. Välj
sedan
Användarhandböcker
.
Villkor för programvaran
Genom att installera, kopiera, hämta eller på
annat sätt använda något av de förinstallerade
programmen på den här datorn samtycker du
till villkoren i HPs licensavtal för slutanvändare
(EULA). Om du inte godtar dessa licensvillkor
ska du returnera den oanvända produkten i sin
helhet (både maskinvara och programvara)
inom 14 dagar för återbetalning enligt
säljarens återbetalningsregler.
Om du vill ha mer information eller vill begära
full återbetalning av priset för datorn ska du
vända dig till säljaren.
Sample