HP 14-cf0000 Laptop PC user manual download (Page 14 of 74)

Languages: Swedish
Pages:74
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 14 of 74
Tabell 1-1
Ytterligare information (fortsättning)
Resurs
Innehållsförteckning
Så här kommer du åt detta dokument:
Ange
HP-dokumentation
i sökrutan i
aktivitetsfältet och välj sedan
HP-dokumentation
.
Begränsad garanti
*
Så här kommer du åt detta dokument:
Ange
HP-dokumentation
i sökrutan i
aktivitetsfältet och välj sedan
HP-dokumentation
.
– eller –
Gå till
go/orderdocuments
.
VIKTIGT:
Du måste vara ansluten till internet för att
få åtkomst till den senaste versionen av
användarhandboken.
Specifik garantiinformation för den här datorn
*Du hittar information om HPs begränsade garanti tillsammans med produktens användarhandböcker och/eller på den CD eller DVD
som medföljer i kartongen. I vissa länder eller regioner medföljer ett tryckt exemplar av HPs garanti i förpackningen. I länder eller
regioner där garantiinformationen inte tillhandahålls i tryckt format kan du beställa ett tryckt exemplar från
go/
orderdocuments
. Om produkten är köpt i Asien eller Stillahavsområdet kan du skriva till HP på adressen POD, PO Box 161, Kitchener
Road Post Office, Singapore 912006. Ange produktens namn och ditt namn, telefonnummer och postadress.
2
Kapitel 1
Komma igång
Sample