HP 14-cf0000 Laptop PC user manual download (Page 11 of 74)

Languages: Swedish
Pages:74
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 11 of 74
Standarder och lagstiftning
.................................................................................................................................
57
Standarder
.........................................................................................................................................
57
Mandat 376 – EN 301 549
..............................................................................................
57
Web Content Accessibility Guidelines (WCAG)
................................................................
57
Lagstiftning och bestämmelser
........................................................................................................
57
Användbara resurser och länkar om tillgänglighet
............................................................................................
58
Organisationer
...................................................................................................................................
58
Utbildningsinstitutioner
....................................................................................................................
58
Andra funktionsnedsättningsresurser
.............................................................................................
58
HP-länkar
...........................................................................................................................................
59
Kontakta support
.................................................................................................................................................
59
Index
.............................................................................................................................................................
60
xi
Sample