HP 14-ac600 Notebook PC user manual download (Page 72 of 75)

Pages:75
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 72 of 75
14
Tilgjengelighet
HP designer, produserer og markedsfører produkter og tjenester som kan brukes av alle, inkludert personer
med funksjonshemninger, enten på frittstående basis eller med passende hjelpemidler.
Støttede hjelpemidler
HP-produkter støtter et bredt utvalg av hjelpemidler for operativsystem, og kan konfigureres til å fungere
sammen med ytterligere hjelpemidler. Bruk Søk-funksjonen på enheten for å finne mer informasjon om
hjelpemiddelfunksjoner.
MERK:
For mer informasjon om et bestemt hjelpemiddelprodukt, ta kontakt med kundestøtten for dette
produktet.
Kontakte kundestøtte
Vi forbedrer hele tiden tilgjengeligheten av våre produkter og tjenester, og ser gjerne tilbakemelding fra
brukere. Hvis du har et problem med et produkt eller ønsker å fortelle oss om tilgjengelighetsfunksjoner som
har hjulpet deg, kan du kontakte oss på +1 (888) 259-5707 mandag til fredag 06.00 til 21.00 MST. Hvis du er
døv eller hørselshemmet og bruker TRS/VRS/WebCapTel, kan du kontakte oss på +1 (877) 656-7058 mandag
til fredag 06.00 til 21.00 MST hvis du trenger teknisk assistanse eller har tilgjengelighetsspørsmål.
MERK:
Kundestøtten er bare på engelsk.
62
Kapittel 14
Tilgjengelighet
Sample