HP 14-ac600 Notebook PC user manual download (Page 57 of 75)

Pages:75
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 57 of 75
3.
Sett tyverisikringskabellåsen i festet for tyverisikringskabel på datamaskinen
(3)
, og lås deretter
tyverisikringskabellåsen med nøkkelen.
4.
Ta ut nøkkelen og oppbevar den på et trygt sted.
Bruke tyverisikringskabel
47
Sample