HP 14-ac600 Notebook PC user manual download (Page 54 of 75)

Pages:75
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 54 of 75
Angi Setup Utility-passord (BIOS)
Passord
Funksjon
Administratorpassord
Må oppgis hver gang du åpner Setup Utility (BIOS).
Hvis du glemmer administratorpassordet, får du ikke tilgang
til Setup Utility (BIOS).
Oppstartspassord
Må oppgis hver gang du slår på eller omstarter
datamaskinen eller avslutter dvalemodus.
Hvis du glemmer oppstartspassordet, kan du ikke slå på
eller omstarte datamaskinen, eller avslutte dvalemodus.
Slik angir, endrer eller sletter du et administrator- eller oppstartpassord i Setup Utility (BIOS):
FORSIKTIG:
Du må være svært nøye når du gjør endringer i Setup Utility (BIOS). Feil kan føre til at
datamaskinen ikke fungerer ordentlig.
MERK:
Når du skal starte Setup Utility, må datamaskinen være i bærbar PC-modus og du må ha tastaturet
tilkoblet. Skjermtastaturet som vises i nettbrettmodus får ikke tilgang til Setup Utility.
1.
Start Setup Utility (BIOS):
Datamaskiner eller nettbrett med tastatur:
Slå på eller omstart datamaskinen og trykk raskt på
esc
og deretter
f10
.
Nettbrett uten tastatur:
1.
Slå på eller omstart nettbrettet og hold deretter straks volum ned-knappen inne.
– eller –
Slå på eller omstart nettbrettet og hold deretter straks Windows-knappen inne.
2.
Trykk på
f10
.
2.
Velg
Sikkerhet
, og følg deretter veiledningen på skjermen.
Endringene trer i kraft når datamaskinen startes på nytt.
Bruke fingeravtrykkleseren (kun på enkelte produkter)
Integrerte fingeravtrykklesere er bare tilgjengelig på enkelte produkter.
Før du kan bruke fingeravtrykkleseren, må du angi en brukerkonto og passord på datamaskinen og registrere
ett eller flere fingeravtrykk med programvaren HP SimplePass.
Slik registrerer du fingeravtrykk med HP SimplePass:
1.
Sveip en finger over fingeravtrykksensoren for å starte HP SimplePass.
2.
Når velkomstbildet for HP SimplePass vises, velger du
Kom i gang
.
3.
HP SimplePass ber deg dra høyre pekefinger over sensoren.
4.
Sveip fingeren tre ganger for å fullføre registreringen.
Hvis registreringen var vellykket, vises en grønn sirkel på den aktuelle fingeren i illustrasjonen.
5.
Gjenta trinn 1 til og med 4 for å registrere flere fingeravtrykk.
44
Kapittel 8
Sikre datamaskinen og informasjon
Sample