HP 14-ac600 Notebook PC user manual download (Page 52 of 75)

Pages:75
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 52 of 75
FORSIKTIG:
Unngå å utsette en disk eller stasjon for magnetiske felter. Sikkerhetsutstyr med
magnetiske felter omfatter blant annet sikkerhetsportaler og håndskannere som brukes på flyplasser.
Transportbelter på flyplasser og liknende sikkerhetsutstyr for kontroll av håndbagasje, benytter
røntgenstråler i stedet for magnetisme og skader ikke harddisker.
Hvis du har tenkt å bruke datamaskinen mens du er om bord i flyet, bør du på forhånd finne ut om
flyselskapet tillater dette. Hvert enkelt flyselskap kan ha egne regler for bruk av datautstyr om bord i
fly.
Hvis du skal sende en datamaskin eller stasjon som gods, pakker du den i egnet beskyttende emballasje
og merker pakken "FRAGILE".
Bruken av trådløsenheter kan være begrenset i noen miljøer. Eksempler på steder der bruk av slike
enheter kan være forbudt, er om bord i fly, på sykehus, i nærheten av sprengstoff og der farlig gods
oppbevares. Hvis du er usikker på om det er tillatt å bruke en trådløsenhet i datamaskinen, bør du
spørre om det er tillatt å bruke datamaskinen før du slår den på.
Hvis du reiser i utlandet, bør du følge disse anbefalingene:
Kontroller tollbestemmelsene som gjelder for datautstyr i hvert land eller hver region på
reiseruten.
Undersøk kravene til strømledning og strømadapter som gjelder på stedene hvor du skal bruke
datamaskinen. Spenningen, frekvensen og støpseltypen varierer.
ADVARSEL:
På grunn av faren for elektrisk støt, brann eller skade på utstyret må du ikke prøve å
koble et modem eller en telefonkabel til RJ45-kontakten (nettverkskontakten).
42
Kapittel 7
Vedlikehold av datamaskinen
Sample