HP 14-ac600 Notebook PC user manual download (Page 51 of 75)

Pages:75
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 51 of 75
ADVARSEL:
For å unngå elektrisk støt eller skade på komponenter må du ikke forsøke å rengjøre
datamaskinen mens den er på.
1.
Slå datamaskinen av.
2.
Koble fra strømmen.
3.
Koble fra alle eksterne enheter med strømforsyning.
FORSIKTIG:
For å unngå skade på interne komponenter må du ikke sprute rengjøringsmidler eller -væsker
direkte på noen datamaskinflate. Væske som drypper på overflaten, kan skade interne komponenter
permanent.
Rengjøre skjermen
Tørk forsiktig av skjermen med en myk, lofri klut som er fuktet med et alkoholfritt rengjøringsmiddel for
glass. Pass på at skjermen er tørr før du lukker datamaskinen.
Rengjøre sidene og dekselet
Når du skal rengjøre sidene eller dekselet, bruker du en myk mikrofiberklut eller et pusseskinn fuktet med et
av rengjøringsmidlene som er nevnt tidligere, eller bruker en egnet engangsserviett.
MERK:
Rengjør dekselet til datamaskinen med roterende bevegelser for å fjerne smuss og partikler mer
effektivt.
Rengjøre styreputen, tastaturet eller musen (kun på enkelte produkter)
ADVARSEL:
For å unngå fare for elektrisk støt eller skade på interne komponenter må du ikke bruke
støvsugertilbehør til å rengjøre tastaturet. En støvsuger kan avsette husstøv på tastaturets overflate.
FORSIKTIG:
For å unngå skade på interne komponenter må du ikke la væske dryppe mellom tastene.
Når du skal rengjøre styreputen, tastaturet eller musen, bruker du en myk mikrofiberklut eller et
pusseskinn fuktet med et av rengjøringsmidlene som er anbefalt, eller bruker en egnet
engangsserviett.
For å unngå at tastene blir klebrige og fjerne støv, lo og partikler fra tastaturet kan du bruke en
trykkluftbeholder med blåserør.
Reise med eller transportere datamaskinen
Følg disse rådene om hvordan du sikrer utstyret hvis du skal reise med eller transportere datamaskinen.
Klargjøre datamaskinen for reise eller transport:
Sikkerhetskopier alle data til en ekstern stasjon.
Ta ut alle plater og eksterne mediekort, for eksempel minnekort.
Slå av og koble fra alle eksterne enheter.
Slå datamaskinen av.
Ta med deg en sikkerhetskopi av data du kan få bruk for. Du bør ikke oppbevare sikkerhetskopien
sammen med datamaskinen.
Når du reiser med fly, tar du med datamaskinen som håndbagasje. Ikke sjekk den inn sammen med
resten av bagasjen.
Reise med eller transportere datamaskinen
41
Sample