HP 14-ac600 Notebook PC user manual download (Page 49 of 75)

Pages:75
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 49 of 75
7
Vedlikehold av datamaskinen
Det er viktig å utføre vedlikehold jevnlig for å holde datamaskinen i topp stand. Dette kapittelet forklarer
hvordan du bruker verktøy som Diskdefragmentering og Diskopprydding. Det inneholder også veiledning om
oppdatering av programmer og drivere, fremgangsmåter for rengjøring av datamaskinen og tips om reising
med (eller transport av) datamaskinen.
Forbedre ytelsen
Du kan forbedre ytelsen til datamaskinen dramatisk ved å utføre regelmessige vedlikeholdsoppgaver med
verktøy som Diskdefragmentering og Diskopprydding.
Bruke Diskdefragmentering
HP anbefaler at du bruker Diskdefragmentering til å defragmentere harddisken minst én gang i måneden.
MERK:
Det er ikke nødvendig å kjøre Diskdefragmentering på halvlederstasjoner (SSD).
Slik kjører du Diskdefragmentering:
1.
Koble datamaskinen til strømnettet.
2.
Skriv inn
defragmentere
i søkefeltet på oppgavelinjen, og velg deretter
Defragmenter og
Optimaliser harddiskene
.
3.
Følg veiledningen på skjermen.
Du finner mer informasjon i hjelpen til Diskdefragmentering-programvaren.
Bruke Diskopprydding
Bruk Diskopprydding til å søke gjennom harddisken etter overflødige filer du trygt kan slette for å frigjøre
plass på harddisken, slik at datamaskinen fungerer mer effektivt.
Slik kjører du Diskopprydding:
1.
Skriv inn
disken
i søkefeltet på oppgavelinjen, og velg
Frigjør diskplass ved å slette unødvendige
filer
eller
Avinstaller apper for å frigjøre diskplass
.
2.
Følg veiledningen på skjermen.
Bruke HP 3D DriveGuard (kun på enkelte produkter)
HP 3D DriveGuard beskytter en harddisk ved å parkere stasjonen og stanse dataforespørsler når en av
følgende hendelser inntreffer:
Du slipper datamaskinen ned.
Du flytter datamaskinen med skjermen lukket mens datamaskinen går på batteristrøm.
En kort stund etter disse hendelsene vil HP 3D DriveGuard sette harddisken tilbake i normal drift.
MERK:
Bare interne harddisker beskyttes av HP 3D DriveGuard. En harddisk som er installert i en ekstra
dokkingenhet eller som er koblet til en USB-port, beskyttes ikke av HP 3D DriveGuard.
Forbedre ytelsen
39
Sample