HP 14-ac600 Notebook PC user manual download (Page 47 of 75)

Pages:75
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 47 of 75
Feilsøke strømproblemer
Test strømadapteren hvis datamaskinen viser noen av disse symptomene når den er koblet til vekselstrøm.
Datamaskinen slår seg ikke på.
Skjermen slår seg ikke på.
Av/på-lampene lyser ikke.
Slik tester du strømadapteren:
1.
Slå datamaskinen av.
2.
Koble strømadapteren til datamaskinen og strømledningen. Plugg deretter strømledningen inn i en
stikkontakt.
3.
Slå datamaskinen på.
Hvis av/på-lampene slår seg
, fungerer strømadapteren som den skal.
Hvis av/på-lampene forblir
av
, må du sjekke tilkoblingene mellom strømadapteren og
datamaskinen og mellom strømledningen og stikkontakten for å påse at disse er i orden.
Hvis tilkoblingene er i orden og av/på-lampene forblir
av
, fungerer ikke strømadapteren og den
bør byttes ut.
Ta kontakt med kundestøtte for å få informasjon om utskifting av strømadapteren.
Avslutte (slå av) datamaskinen
FORSIKTIG:
Data som ikke er lagret, går tapt når datamaskinen slås av. Husk på å lagre alt arbeid før du
slår datamaskinen av.
Avslutt-kommandoen lukker alle åpne programmer, inkludert operativsystemet, og slår deretter av
skjermen og datamaskinen.
Slå datamaskinen av i følgende situasjoner:
Når du må skifte ut batteriet eller ha tilgang til komponenter inne i datamaskinen
Når du kobler til en ekstern maskinvareenhet som ikke kan kobles til en USB- eller skjermport
Når datamaskinen ikke skal brukes og kobles fra strømnettet i en lengre periode
Selv om du kan slå datamaskinen av med av/på-knappen, anbefales det at du bruker Avslutt-kommandoen i
Windows.
MERK:
Hvis datamaskinen er i hvile- eller dvalemodus, må du avslutte hvile- eller dvalemodus ved å trykke
kort på av/på-knappen.
1.
Lagre alt arbeid og avslutt alle åpne programmer.
2.
Velg
Start
-knappen,
Strøm
-ikonet og deretter
Avslutt
.
Hvis datamaskinen ikke reagerer på kommandoer og du ikke kan følge avslutningsprosedyren ovenfor, kan
du følge disse prosedyrene for nødavslutning. Følg prosedyrene i den rekkefølgen de er angitt:
Trykk på
ctrl
+
alt
+
delete
, velg
Strøm
-ikonet og velg deretter
Avslutt
.
Trykk på og hold av/på-knappen inne i minst fem sekunder.
Avslutte (slå av) datamaskinen
37
Sample