HP 14-ac600 Notebook PC user manual download (Page 45 of 75)

Pages:75
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 45 of 75
Stopp, deaktiver eller ta ut eventuelle eksterne minnekort som ikke er i bruk.
Sett datamaskinen i hvilemodus eller slå den av før du forlater arbeidet.
Fastslå lavt batterinivå
Når et batteri som er datamaskinens eneste strømkilde, får et lavt eller kritisk lavt batterinivå, vil følgende
skje:
Batterilampen (kun på enkelte produkter) angir lavt eller kritisk lavt batterinivå.
– eller –
Strømmålerikonet
viser et varsel om lavt eller kritisk lavt batterinivå.
MERK:
Se
Bruke strømmåleren og strøminnstillingene
på side
31
for å få mer informasjon om
strømmåleren.
Følgende skjer på datamaskinen hvis batteriet får kritisk lavt batterinivå:
Hvis dvalemodus er deaktivert og datamaskinen er på eller i hvilemodus, vil den bli værende i
hvilemodus en kort stund. Deretter slår den seg av og du mister data som ikke er lagret.
Hvis dvalemodus er aktivert og datamaskinen er på eller i hvilemodus, går datamaskinen i dvalemodus.
Tiltak ved lavt batterinivå
Tiltak ved lavt batterinivå med tilgang til en ekstern strømkilde
Koble ett av følgende til datamaskinen og til strømnettet:
Strømadapter
Dokkings- eller utvidelsesenhet (tilleggsutstyr)
Strømadapter som er kjøpt som tilbehør fra HP (tilleggsutstyr)
Tiltak ved lavt batterinivå uten tilgang til en strømkilde
Lagre alt arbeid og slå datamaskinen av.
Tiltak ved lavt batterinivå når du ikke kan avslutte dvalemodus
1.
Bytt ut det brukerutskiftbare batteriet som er utladet, med et ladet batteri eller koble strømadapteren
til datamaskinen og til strømnettet.
2.
Avslutt dvalemodus ved å trykke på av/på-knappen.
Oppbevare et brukerutskiftbart batteri
FORSIKTIG:
For å unngå fare for skade på batteriet bør det ikke utsettes for høye temperaturer over lengre
tid.
Hvis datamaskinen skal stå ubrukt og koblet fra strømforsyningen i mer enn to uker, bør batteriet tas ut og
oppbevares separat på et kjølig og tørt sted for å forlenge batteridriftstiden.
Et batteri som oppbevares bør kontrolleres hver sjette måned. Hvis kapasiteten er mindre enn 50 prosent,
bør du lade batteriet før du legger det tilbake på oppbevaringsstedet.
Bruke batteristrøm
35
Sample