HP 14-ac600 Notebook PC user manual download (Page 37 of 75)

Pages:75
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 37 of 75
5
Navigere på skjermen
Du kan navigere på dataskjermen på følgende måter:
Bruke berøringsbevegelser direkte på skjermen (bare enkelte produkter)
Bruke berøringsbevegelser på styreputen
Bruke tastatur og ekstra mus (mus kjøpes separat)
Bruke styreputen og berøringsskjermbevegelser
Med styreputen kan du navigere på dataskjermen og styre pekeren ved bruk av enkle berøringsbevegelser.
Du kan også bruke venstre og høyre styreputeknapp på samme måte som de tilsvarende knappene på en
ekstern mus. For å navigere på en berøringsskjerm (kun på enkelte produkter), berører du skjermen direkte
med bevegelser som beskrives i dette kapitlet.
Du kan også tilpasse bevegelser og se demonstrasjoner av hvordan de fungerer. Skriv inn
kontrollpanel
i søkefeltet på oppgavelinjen, velg
Kontrollpanel
, og velg deretter
Maskinvare og lyd
. Velg
Mus
under
Enheter og skrivere
.
MERK:
Hvis ikke annet angis, kan berøringsbevegelser brukes på datamaskinens styrepute eller på en
berøringsskjerm (kun på enkelte produkter).
Trykke
Bruk bevegelsen trykk/dobbelttrykk til å velge eller åpne et objekt på skjermen.
Pek på et objekt på skjermen og trykk med én finger i styreputeområdet eller på berøringsskjermen for
å velge det objektet. Dobbelttrykk på et objekt for å åpne det.
Zoome/knipe med to fingrer
Bruk bevegelsen kniping/zooming med to fingrer til å zoome ut eller inn på bilder og tekst.
Zoom ut ved å plassere to fingrer litt fra hverandre på styreputeområdet eller berøringsskjermen, og
beveg dem deretter mot hverandre.
Zoom inn ved å plassere to fingrer sammen på styreputeområdet eller berøringsskjermen, og beveg
dem deretter fra hverandre.
Bruke styreputen og berøringsskjermbevegelser
27
Sample