HP 14-ac600 Notebook PC user manual download (Page 33 of 75)

Pages:75
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 33 of 75
2.
Trykk på
f4
for å veksle mellom fire alternative visningsmuligheter:
Bare PC-skjerm:
Vis skjermbildet bare på datamaskinen.
Duplikat:
Vis skjermbildet samtidig på både datamaskinen og den eksterne enheten.
Utvid:
Vis skjermbildet utvidet til både datamaskinen og den eksterne enheten.
Bare ekstra skjerm:
Vis skjermbildet bare på den eksterne enheten.
Skjermbildevisningen endres hver gang du trykker på
f4
.
MERK:
Øk skjermoppløsningen på den eksterne enheten på følgende måte for å oppnå best mulig
resultat, spesielt hvis du velger Utvid-alternativet. Skriv inn
kontrollpanel
i søkefeltet på
oppgavelinjen, velg
Kontrollpanel
, velg
Utseende og personalisering
. Under
Skjerm
velger du
Juster
skjermoppløsning
.
Koble til videoenheter med en HDMI-kabel (kun på enkelte produkter)
MERK:
Hvis du skal koble en HDMI-skjermenhet til datamaskinen, trenger du en HDMI-kabel som du må
kjøpe separat.
Hvis du vil vise datamaskinens skjermbilde på en HD-TV eller -skjerm, kobler du til HD-enheten ved å følge
veiledningen nedenfor:
1.
Koble den ene enden av HDMI-kabelen til HDMI-porten på datamaskinen.
Bruke video
23
Sample