HP 14-ac600 Notebook PC user manual download (Page 28 of 75)

Pages:75
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 28 of 75
Du finner mer informasjon i Kom i gang-appen.
Velg
Start
-knappen, og velg deretter
Kom i gang
-appen.
Koble til trådløse lokalnettverk
MERK:
Når du skal konfigurere Internett-tilgang hjemme, må du opprette en konto hos en Internett-
leverandør (ISP). Kontakt en lokal Internett-leverandør for å skaffe deg Internett-tjeneste og et modem.
Internett-leverandøren vil hjelpe til med å konfigurere modemet, installere en nettverkskabel for å koble den
trådløse ruteren til modemet og teste Internett-tjenesten.
Slik kobler du til et trådløst lokalnettverk:
1.
Kontroller at WLAN-enheten er på.
2.
Velg ikonet for nettverksstatus på oppgavelinjen, og koble deretter til et av de tilgjengelige
nettverkene.
Hvis nettverket er et trådløst lokalnettverk med sikkerhet aktivert, blir du bedt om å oppgi en
sikkerhetskode. Skriv koden og velg
Neste
for å fullføre tilkoblingen.
MERK:
Hvis ingen trådløse nettverk vises, er du kanskje utenfor rekkevidden til trådløse rutere eller
tilgangspunkter.
MERK:
Hvis du ikke ser det trådløse lokalnettverket du vil koble til, høyreklikker du på
nettverksstatusikonet på oppgavelinjen og velger
Åpne Nettverks- og delingssenter
. Velg
Konfigurer
en ny tilkobling eller et nytt nettverk
. Det vises en liste over alternativer, der du kan velge å søke
manuelt etter og koble deg til et nettverk eller opprette en ny nettverkstilkobling.
3.
Følg veiledningen på skjermen for å fullføre tilkoblingen.
Når forbindelsen er opprettet, velger du nettverksstatusikonet lengst til høyre på oppgavelinjen for å
bekrefte navnet og statusen til forbindelsen.
MERK:
Den funksjonelle rekkevidden (hvor langt de trådløse signalene når) er avhengig av WLAN-
implementeringen, ruterprodusenten og støy fra andre elektroniske enheter eller bygningsmessige
hindringer som vegger og gulv.
Bruke HP mobilt bredbånd (kun på enkelte produkter)
HP Mobile Broadband-datamaskinen har innebygd støtte for mobile bbredbåndstjenester. Når du bruker den
nye datamaskinen sammen med en mobiloperatørs nettverk, kan du fritt koble til Internett, sende e-post
eller koble til bedriftsnettverket uten å trenge Wi-Fi-soner.
MERK:
Hvis nettbrettet har HP DataPass, gjelder ikke instruksjonene i dette avsnittet. Se
Bruke HP
DataPass (kun på enkelte produkter)
på side
19
.
Du må kanskje ha IMEI- og/eller MEID-nummeret til HP-modulen for mobilt bredbånd for å aktivere mobil
bredbåndstjeneste. Serienummeret kan være trykt på en etikett på undersiden av datamaskinen, inne i
batteribrønnen, under servicedekselet eller på baksiden av skjermen.
– eller –
Du finner nummeret ved å følge denne fremgangsmåten:
1.
Fra oppgavelinjen velger du nettverksstatusikonet.
2.
Velg
Innstillinger for tilkobling
.
3.
Under seksjonen
Mobilt bredbånd
kan du velge nettverksstatusikonet.
18
Kapittel 3
Koble til et nettverk
Sample