HP 14-ac600 Notebook PC user manual download (Page 25 of 75)

Pages:75
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 25 of 75
Etiketter
Etikettene på datamaskinen inneholder informasjon som kan være nyttig ved feilsøking av problemer, og
hvis du skal bruke datamaskinen i utlandet.
VIKTIG:
Se på følgende steder etter etikettene som er beskrevet i denne delen: på undersiden av
datamaskinen, inne i batteribrønnen (kun enkelte produkter), under servicedøren, eller på baksiden av
skjermen.
Serviceetikett - Inneholder viktig informasjon for å identifisere datamaskinen. Når du kontakter
kundestøtte, blir du sannsynligvis bedt om å oppgi serienummeret og kanskje også produktnummeret
eller modellnummeret. Finn frem disse numrene før du kontakter kundestøtte.
Serviceetiketten vil likne på et av eksemplene som vises nedenfor. Se illustrasjonen som er mest i
samsvar med serviceetiketten på din datamaskin.
Komponent
(1)
Serienummer
(2)
Produktnummer
(3)
Garantiperiode
(4)
Modellnummer (kun på enkelte produkter)
Komponent
(1)
Modellnavn (kun på enkelte produkter)
(2)
Produktnummer
Etiketter
15
Sample