HP 14-ac600 Notebook PC user manual download (Page 24 of 75)

Pages:75
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 24 of 75
Undersiden
Komponent
Beskrivelse
(1)
Batterilås
Låser batteriet i batteribrønnen.
(2)
Batteribrønn
Inneholder batteriet.
(3)
Batteriutløser
Løser ut batteriet.
(4)
Minnekortleser
Brukes til å lese ekstra minnekort som gir deg mulighet til
å lagre, behandle, dele eller få tilgang til informasjon.
Slik setter du inn et kort:
1.
Hold kortet slik at etiketten vender opp og
kontaktene inn mot datamaskinen.
2.
Sett kortet inn i minnekortleseren, og trykk det
deretter inn til det sitter på plass.
Slik tar du ut et kort:
Dra kortet ut av sporet.
(5)
Høyttalere (2)
Brukes til å frembringe lyd.
14
Kapittel 2
Bli kjent med datamaskinen
Sample