HP 14-ac600 Notebook PC user manual download (Page 21 of 75)

Pages:75
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 21 of 75
Komponent
Beskrivelse
(1)
Av/på-knapp
Når datamaskinen er av, trykker du på knappen for å slå
datamaskinen på.
Når datamaskinen er slått på, trykker du kort på knappen
for å aktivere hvilemodus.
Når datamaskinen er i hvilemodus, trykker du kort på
knappen for å avslutte hvilemodus.
Når datamaskinen er i dvalemodus, trykker du kort på
knappen for å avslutte dvalemodus.
FORSIKTIG:
Hvis du trykker på og holder av/på-knappen nede,
mister du data som ikke er lagret.
Hvis datamaskinen ikke reagerer, og avstengningsprosedyren
ikke virker, trykker du på og holder av/på-knappen nede i minst
fem sekunder.
Se gjennom strømalternativene for å lære mer om
strøminnstillingene.
Skriv inn
strøm
i søkefeltet på oppgavelinjen, og velg
deretter
Strøm- og hvilemodusinnstillinger
.
– eller –
Høyreklikk på
Start
-knappen, og velg deretter
Strømalternativer
.
Oversiden
11
Sample