HP 14-ac000 user manual download (Page 68 of 76)

Languages: Dutch
Pages:76
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 68 of 76
Zet de tablet aan of start deze opnieuw op, druk snel op de Windows-knop en houd deze knop
ingedrukt. Selecteer vervolgens
f11
.
2.
Selecteer
Probleemoplossing
in het menu opstartopties.
3.
Selecteer
HP Recovery Manager
en volg de instructies op het scherm.
HP Herstelmedia gebruiken om te herstellen
U kunt HP Recovery-media gebruiken om het originele systeem te herstellen. Deze methode kan gebruikt
worden als uw systeem geen HP Recovery-partitie heeft of als de harde schijf niet goed werkt.
1.
Maak indien mogelijk een back-up van al uw persoonlijke bestanden.
2.
Plaats de HP Herstelmedia en start de computer opnieuw op.
OPMERKING:
als de computer niet automatisch opnieuw opstart in HP Recovery Manager, wijzigt u de
opstartvolgorde van de computer. Zie
De opstartvolgorde van de computer wijzigen
op pagina
58
.
3.
Volg de instructies op het scherm.
De opstartvolgorde van de computer wijzigen
Als de computer niet opnieuw opstart in HP Recovery Manager, wijzigt u de opstartvolgorde van de computer.
Dit is de volgorde van de apparaten in het BIOS, waar de computer naar opstartinformatie zoekt. U kunt de
selectie wijzigen naar een optischeschijfeenheid of een USB-flashdrive.
Voor het wijzigen van de opstartvolgorde:
BELANGRIJK:
Sluit op een tablet met een afneembaar toetsenbord het toetsenbord aan op het
toetsenborddock voordat u deze stappen uitvoert.
1.
Plaats de HP Herstelmedia.
2.
Het BIOS openen:
Voor computers of tablets met een aangesloten toetsenbord:
Zet de computer of tablet aan of start deze opnieuw op, druk snel op
esc
en druk op
f9
om de
opstartopties weer te geven.
Voor tablets zonder toetsenbord:
Zet de tablet aan of start deze opnieuw op, druk snel op de knop Geluid zachter en houd deze knop
ingedrukt. Selecteer vervolgens
f9
.
– of –
Zet de tablet aan of start deze opnieuw op, druk snel op de Windows-knop en houd deze knop
ingedrukt. Selecteer vervolgens
f9
.
3.
Selecteer de optische schijf of de USB-flashdrive vanaf waar u wilt opstarten.
4.
Volg de instructies op het scherm.
De HP Herstelpartitie verwijderen (alleen bepaalde producten)
Met de software van HP Recovery Manager kunt u de HP Herstelpartitie verwijderen om schijfruimte vrij te
maken.
58
Hoofdstuk 11
Back-ups maken, herstellen en terugzetten
Sample