HP 14-ac000 user manual download (Page 63 of 76)

Languages: Finnish
Pages:76
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 63 of 76
10
HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) -
apuohjelman käyttäminen
HP PC Hardware Diagnostics (Unified Extensible Firmware Interface, UEFI) -apuohjelman avulla voit suorittaa
vianmääritystestejä selvittääksesi, toimiiko tietokoneen laitteisto kunnolla. Työkalu toimii
käyttöjärjestelmän ulkopuolella, jotta laitteistoviat voidaan erottaa mahdollisesti järjestelmästä tai muista
ohjelmistokomponenteista johtuvista ongelmista.
HUOMAUTUS:
Jotta voit käynnistää BIOS:in convertible-tietokoneessa, tietokoneen on oltava kannettavan
tietokoneen tilassa ja näppäimistön on oltava liitettynä taulutietokoneeseen. BIOS:ia ei voi käyttää
näyttönäppäimistöllä, joka tulee esiin käytettäessä laitetta tablettitilassa.
Voit käynnistää HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) -apuohjelman seuraavasti:
1.
BIOS:in käynnistäminen
Tietokoneet tai taulutietokoneet, joissa on näppäimistö:
Käynnistä tietokone tai käynnistä se uudelleen ja paina nopeasti
esc
-näppäintä.
Taulutietokoneet, joissa ei ole näppäimistöä:
Käynnistä taulutietokone tai käynnistä se uudelleen ja paina äänenvoimakkuuden
vähennyspainike sitten nopeasti pohjaan.
– tai –
Käynnistä taulutietokone tai käynnistä se uudelleen ja paina Windows-painike sitten
nopeasti pohjaan.
2.
Paina tai napauta
f2
-näppäintä.
BIOS etsii vianmääritystyökaluja kolmesta eri sijainnista seuraavassa järjestyksessä:
a.
tietokoneeseen liitetty USB-asema
HUOMAUTUS:
Jos haluat ladata HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) -työkalun USB-asemaan,
katso kohtaa
HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) -apuohjelman lataaminen USB-laitteeseen
sivulla
54
.
b.
kiintolevy
c.
BIOS.
3.
Kun vianmääritystyökalu avautuu, valitse haluamasi vianmääritystesti ja toimi näyttöön tulevien
ohjeiden mukaan. Pysäytä taulutietokoneen vianmääritystesti painamalla äänenvoimakkuuden
vähennyspainiketta.
HUOMAUTUS:
Jos haluat pysäyttää vianmääritystestin tietokoneessa tai taulutietokoneessa, johon on
liitetty näppäimistö, paina
esc
-näppäintä.
53
Sample