HP 14-ac000 user manual download (Page 44 of 76)

Languages: Finnish
Pages:76
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 44 of 76
1.
Käännä tietokone ylösalaisin tasaiselle alustalle niin, että akku on itseäsi kohti.
2.
Avaa akun lukitus työntämällä akun lukitussalpaa
(1)
akun lukituksen avaamiseksi ja vapauta akku
sitten työntämällä akun vapautussalpaa
(2)
.
HUOMAUTUS:
Akun vapautussalpa palauttaa akun automaattisesti alkuperäiseen asentoonsa.
3.
Irrota akku
(3)
tietokoneesta.
– tai –
1.
Käännä tietokone ylösalaisin tasaiselle alustalle niin, että akku on itseäsi kohti.
2.
Avaa akun lukitus työntämällä akun lukitussalpaa
(1)
akun lukituksen avaamiseksi ja vapauta akku
sitten työntämällä akun vapautussalpaa
(2)
.
HUOMAUTUS:
Akun vapautussalpa palauttaa akun automaattisesti alkuperäiseen asentoonsa.
3.
Käännä akku
(3)
ylöspäin ja irrota akku tietokoneesta
(4)
.
34
Luku 6
Virranhallinta
Sample