HP 14-ac000 user manual download (Page 31 of 76)

Languages: Finnish
Pages:76
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 31 of 76
2.
Liitä verkkojohdon toinen pää seinäverkkoliitäntään
(2)
tai reitittimeen.
HUOMAUTUS:
Jos verkkokaapelissa on häiriönpoistopiiri
(3)
, joka estää TV- ja radiolähetysten
häiriöitä, aseta tietokonetta kohti se kaapelin pää, jossa piiri on.
Tietojen ja asemien jakaminen sekä ohjelmistojen käyttäminen
Kun tietokone kuuluu osana verkkoon, voit käyttää myös muita kuin tietokoneella olevia tietoja. Verkkoon
kytketyt tietokoneet voivat vaihtaa ohjelmistoja ja tietoja toistensa kanssa.
Lisätietoja tiedostojen, kansioiden ja asemien jakamisesta on Get Started -sovelluksessa
Napsauta
Käynnistä
-painiketta ja valitse sitten
Get Started
-sovellus.
HUOMAUTUS:
Kopiosuojattuja levyjä, esimerkiksi DVD-elokuvia ja pelejä, ei voi jakaa.
Tietojen ja asemien jakaminen sekä ohjelmistojen käyttäminen
21
Sample