HP 14-ac000 user manual download (Page 17 of 76)

Languages: Finnish
Pages:76
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 17 of 76
Osa
Kuvaus
VAROITUS!
Säädä äänenvoimakkuus, ennen kuin asetat
kuulokkeet, nappikuulokkeet tai kuulokemikrofonin päähäsi.
Liian suureksi säädetty äänenvoimakkuus voi aiheuttaa
kuulovaurioita. Lisää turvallisuustietoja on
Sähkötarkastusviranomaisten ilmoitukset ja turvallisuus- ja
ympäristöohjeet
-oppaassa.
Voit avata asiakirjan seuraavasti:
1.
Kirjoita tehtäväpalkin hakuruutuun
tuki
ja valitse
HP
Support Assistant
-sovellus.
TAI
Napsauta tehtäväpalkin kysymysmerkkikuvaketta.
2.
Valitse
Oma tietokone
,
Tekniset tiedot
-välilehti ja valitse
vielä
Käyttöoppaat
.
HUOMAUTUS:
Kun liitäntään kytketään jokin laite,
tietokoneen kaiuttimet poistetaan käytöstä.
HUOMAUTUS:
Varmista, että laitekaapelissa on 4-
liitinpintainen liitin, joka tukee sekä äänilähtöä (kuulokkeet)
että äänituloa (mikrofoni).
Näyttö
Osa
Kuvaus
(1)
Sisäinen näytön kytkin
Sammuttaa näytön ja siirtää laitteen lepotilaan, jos näyttö suljetaan
virran ollessa kytkettynä.
HUOMAUTUS:
Sisäinen näytön kytkin ei näy tietokoneen
ulkopuolelle.
Näyttö
7
Sample