HP 14-ac000 user manual download (Page 74 of 76)

Languages: Danish
Pages:76
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 74 of 76
Indeks
Symboler/tal
3D-kamera, identificere
8
A
Adgangskoder
Hjælpeprogrammet Setup Utility
(BIOS)
45
Windows
44
Adgangskoder i Setup Utility (BIOS)
45
Antivirussoftware, bruge
46
B
backup
54
batteri
afhjælpning af lav
batterispænding
36, 37
afladning
36
bortskaffelse
37
kan udskiftes af brugeren
33
lav batterispænding
36
opbevaring
37
strømbesparelse
36
sådan finder du oplysninger
35
batteridæksel, identificering
14
batterilås, identificere
14
batterimåler, brug af
33
batterioplysninger, sådan finder du
35
batteristrøm
33
batteritemperatur
37
batteriudløserknap
14
bedste fremgangsmåder
1
berøringsskærmens bevægelser
en-fingers glidning
29
Bevægelser på TouchPad'en og
berøringsskærmen
tofinger-knibe-zoom
28
tryk
28
BIOS
downloade en opdatering
50
fastlægge version
49
opdatere
49
start af Setup Utility
49
Bluetooth-enhed
17, 20
Bluetooth-mærkat
16
brug af batterimålerindstillinger
33
brug af ekstern vekselstrøm
37
brug af lydindstillinger
23
brug af strømindstillinger
33
brug af tastaturet og valgfri mus
30
brug af TouchPad
28
Bruge adgangskoder
44
C
certificeringsmærkat for trådløs
16
computer, rejse
37
D
Diskdefragmenteringssoftware
40
Diskoprydningssoftware
40
Driftsmiljø
60
Dual-Mode DisplayPort
tilslutning
26
Dvaletilstand
afslutning af
31
start af
31
startes ved kritisk lav
batterispænding
36
E
ekstern skærmport, identificering
6
ekstern vekselstrøm, brug af
37
Elektrostatisk udledning
62
esc-tast, identificere
12
F
fingeraftryk, registrere
45
fingeraftrykslæser
bruge
45
Firewallsoftware
46
flytilstand
17
fn-tast, identificere
12
forsendelse af computeren
42
G
gendannelsesmedie
oprette
54
gendannelsespartition
fjerne
58
genoprette
indstillinger
56
genoprettelse
brug af HP
genoprettelsesmedier
55
diske
55, 58
HP Recovery Manager
56
medier
58
starte
57
system
56
understøttede diske
55
USB-flashdrev
58
genoprettelse af minimeret billede
57
genoprettelse af oprindeligt
system
56
genoprettelsesmedier
oprettelse vha. HP Recovery
Manager
55
glid med en finger-bevægelse på
berøringsskærm
29
GPS
19
H
handlingstaster
12
identificere
12
HD-enheder, tilslutte
24, 26
HDMI, konfigurere lyd
25
HDMI Port
identificere
6
tilslutning
24
headset, tilslutning
22
HP 3D DriveGuard
40
HP Apps Store, besøge
1
HP DataPass
19
HP gendannelsesmedie
oprette
54
HP gendannelsespartition
fjerne
58
genoprettelse
57
HP genoprettelsesmedier
genoprettelse
58
HP mobilt bredbånd
aktivere
19
64
Indeks
Sample