HP 14-ac000 user manual download (Page 67 of 76)

Languages: Danish
Pages:76
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 67 of 76
VIGTIGT:
Genoprettelse via HP Recovery Manager skal bruges som sidste forsøg på at løse problemer.
Der skal bruges HP gendannelsesmedie, hvis der er fejl på computerens harddisk. Se
Oprettelse af HP
gendannelsesmedie (kun udvalgte produkter)
på side
54
, hvis du ikke allerede har oprettet
genoprettelsesmedier
Du skal bruge HP-gendannelsesmediet for at kunne bruge indstillingen Fabriksnulstilling (kun udvalgte
produkter). Se
Oprettelse af HP gendannelsesmedie (kun udvalgte produkter)
på side
54
, hvis du ikke
allerede har oprettet genoprettelsesmedie.
Hvis din computer ikke tillader oprettelse af HP gendannelsesmedie, eller hvis HP gendannelsesmedie
ikke fungerer, kan du hente genoprettelsesmedie til dit system fra support. Se brochuren
Worldwide
Telephone Numbers
(Telefonnumre verden over), som fulgte med computeren. Du kan også finde
kontaktoplysninger på HP's websted. Gå til
support
, vælg dit land eller region, og
følg anvisningerne på skærmen.
VIGTIGT:
HP Recovery Manager sikkerhedskopierer ikke automatisk dine personlige data. Før du starter
genoprettelse, skal du sikkerhedskopiere alle personlige data, du vil bevare.
Hvis du bruger HP gendannelsesmedie, kan du vælge blandt følgende gendannelsesmuligheder:
BEMÆRK:
Når du starter gendannelsesprocessen, vises der kun de indstillinger, der er tilgængelige for din
computer.
Systemgenoprettelse – geninstallerer det oprindelige operativsystem, og konfigurerer derefter
indstillingerne for de programmer, der blev installeret fra fabrikken.
Nulstil til fabriksindstillinger – gendanner computeren til den oprindelige fabrikstilstand ved at slette
alle oplysninger fra harddisken og genoprette partitionerne. Derefter geninstallerer den
operativsystemet og den software, der blev installeret fra fabrikken.
HP-gendannelsespartitionen (kun udvalgte produkter) giver kun mulighed for systemgenoprettelse.
Brug af HP gendannelsespartitionen (kun udvalgte produkter)
Med HP gendannelsespartitionen kan du udføre en systemgenoprettelse uden brug af gendannelsesdiske
eller et USB-gendannelsesflashdrev. Denne type genoprettelse kan kun bruges, hvis harddisken stadig
fungerer.
Sådan startes HP Recovery Manager fra HP Recovery-partitionen:
VIGTIGT:
For tabletter med et aftageligt tastatur skal du slutte tastaturet til tastatur-docken, før du følger
disse trin (kun udvalgte produkter).
1.
Skriv
gendannelse
i søgefeltet på proceslinjen, vælg
Recovery Manager
, og vælg derefter
HP-
genoprettelsesmiljø
.
– eller –
For computere eller tabletter med tilsluttet tastatur skal du trykke på
f11
, når computeren genstarter,
eller trykke på
f11
og holde den nede, mens du trykker på tænd/sluk-knappen.
Tabletter uden tastatur:
Tænd eller genstart tabletten, og tryk derefter hurtigt på knappen Reducér lydstyrke, og hold den nede.
Vælg derefter
f11
.
– eller –
Sikkerhedskopiering og gendannelse
57
Sample