HP 14-ac000 user manual download (Page 66 of 76)

Languages: Danish
Pages:76
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 66 of 76
BEMÆRK:
Hvis lagerplads er 32 GB eller mindre, er Microsoft systemgendannelse som standard
deaktiveret.
Se appen Kom godt i gang for at få yderligere oplysninger og se flere trin.
Vælg knappen
Start
, og vælg derefter appen
Kom godt i gang
.
Sikkerhedskopiering og gendannelse
Der er flere muligheder for at genoprette systemet. Vælg den metode, der passer bedst til din situation og
ekspertiseniveau:
VIGTIGT:
Ikke alle metoder er tilgængelige for alle produkter.
Windows tilbyder flere muligheder for at gendanne fra backup, opdatere computeren og nulstille
computeren til dens oprindelige tilstand. Se appen Kom godt i gang for at få yderligere oplysninger.
Vælg knappen
Start
, og vælg derefter appen
Kom godt i gang
.
Hvis du har brug for at afhjælpe et problem med et forudinstalleret program eller en forudinstalleret
driver, skal du bruge indstillingen Geninstaller drivere og/eller programmer (kun udvalgte produkter) i
HP Recovery Manager til at geninstallere de individuelle programmer eller drivere.
Skriv
gendannelse
i søgefeltet på proceslinjen, vælg
HP Recovery Manager
, vælg derefter
Geninstaller drivere og/eller programmer
, og følg dernæst anvisningerne på skærmen.
Hvis du ønsker at gendanne Windows-partitionen til det oprindelige indhold fra fabrikken, kan du
benytte indstillingen Systemgenoprettelse fra HP-gendannelsespartitionen (kun udvalgte produkter)
eller bruge HP-gendannelsesmediet. Se
Genoprettelse ved brug af HP Recovery Manager
på side
56
for at få flere oplysninger. Se
Oprettelse af HP gendannelsesmedie (kun udvalgte produkter)
på side
54
,
hvis du ikke allerede har oprettet genoprettelsesmedier.
Hvis du på udvalgte produkter ønsker at gendanne computerens oprindelige fabrikspartition og -
indhold, eller hvis du har udskiftet harddisken, kan du bruge indstillingen Nulstilling til
fabriksindstillinger i HP-gendannelsesmediet. Se
Genoprettelse ved brug af HP Recovery Manager
på side
56
for at få flere oplysninger.
Hvis du på udvalgte produkter vil fjerne gendannelsespartitionen for at få mere plads på harddisken,
kan du i HP Recovery Manager vælge indstillingen Opret gendannelsespartition.
Se
Fjernelse af HP gendannelsespartitionen (kun udvalgte produkter)
på side
58
for at få flere
oplysninger.
Genoprettelse ved brug af HP Recovery Manager
HP Recovery Manager-softwaren gør det muligt at gendanne computeren til dens oprindelige fabrikstilstand
ved hjælp af det HP-gendannelsesmedie, som du enten selv har oprettet eller har modtaget fra HP, eller ved
hjælp af HP gendannelsespartitionen (kun udvalgte produkter). Se
Oprettelse af HP gendannelsesmedie (kun
udvalgte produkter)
på side
54
, hvis du ikke allerede har oprettet genoprettelsesmedier
Hvad du skal vide, før du starter
HP Recovery Manager genopretter kun software, der er installeret fra fabrikken. Software, der ikke er
leveret sammen med denne computer, skal enten downloades fra producentens websted eller
geninstalleres fra det medie, producenten har leveret.
56
Kapitel 11
Sikkerhedskopiering, gendannelse og genoprettelse
Sample