HP 14-ac000 user manual download (Page 64 of 76)

Languages: Danish
Pages:76
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 64 of 76
11
Sikkerhedskopiering, gendannelse og
genoprettelse
Dette kapitel indeholder oplysninger om følgende processer. Oplysningerne i dette kapitel er
standardprocedure for de fleste produkter.
Oprettelse af gendannelsesmedier og sikkerhedskopier
Gendannelse og genoprettelse af systemet
Se appen HP Support Assistant, hvis du vil have flere oplysninger.
Skriv
support
i søgefeltet på proceslinjen, og vælg appen
HP Support Assistant
.
‒ eller –
Klik på spørgsmålstegnikonet på proceslinjen.
VIGTIGT:
Hvis du udfører gendannelsesprocedurer på en tablet, skal tablettens batteri være mindst 70 %
opladet, før du begynder gendannelsesprocessen.
VIGTIGT:
Hvis der er tale om en tablet med et aftageligt tastatur, skal du slutte tastaturet til tastatur-
docken, før du starter en gendannelsesproces.
Oprettelse af gendannelsesmedier og sikkerhedskopier
Følgende metoder til oprettelse af gendannelsesmedie og sikkerhedskopier findes kun på udvalgte
produkter. Vælg den metode, der er mulig i henhold til din computermodel.
Brug HP Recovery Manager til at oprette HP gendannelsesmedier, når du har konfigureret computeren. I
dette trin oprettes der en sikkerhedskopi af HP gendannelsespartitionen på computeren.
Sikkerhedskopien kan bruges til at geninstallere det oprindelige operativsystem i tilfælde, hvor
harddisken er ødelagt eller er blevet udskiftet. Oplysninger om oprettelse af genoprettelsesmedier
finder du i
Oprettelse af HP gendannelsesmedie (kun udvalgte produkter)
på side
54
. Du finder
oplysninger om tilgængelige indstillinger for genoprettelse ved hjælp af genoprettelsesmedier i
Brug af
Windows-værktøjer
på side
55
.
Brug Windows-værktøjer til at oprette punkter for systemgendannelse og oprette
sikkerhedskopieringer af personlige oplysninger.
Se
Genoprettelse ved brug af HP Recovery Manager
på side
56
for at få flere oplysninger.
BEMÆRK:
Hvis lagerpladsen er på 32 GB eller mindre, er Microsoft Systemgendannelse som standard
deaktiveret.
Oprettelse af HP gendannelsesmedie (kun udvalgte produkter)
Kontrollér om muligt tilstedeværelsen af Windows-partitionen og Recovery-partitionen. I menuen
Start
skal
du klikke på
Stifinder
og derefter vælge
Denne computer
.
Hvis din computer ikke viser Windows-partitionen og gendannelsespartitionen, kan du hente
gendannelsesmedie til dit system fra support. Se brochuren
Worldwide Telephone Numbers
(Telefonnumre verden over), som fulgte med computeren. Du kan også finde kontaktoplysninger på
54
Kapitel 11
Sikkerhedskopiering, gendannelse og genoprettelse
Sample