HP 14-ac000 user manual download (Page 60 of 76)

Languages: Danish
Pages:76
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 60 of 76
Klik på spørgsmålstegnikonet på proceslinjen.
2.
Vælg
Denne computer
, og vælg derefter
Specifikationer
.
- eller -
Brug Setup Utility (BIOS).
Sådan bruges Setup Utility (BIOS):
1.
Start Setup Utility (BIOS) (se
Sådan startes Setup Utility (BIOS)
på side
49
).
2.
Vælg
Main
(Hoved), vælg System Information (Systemoplysninger), og noter dig BIOS-versionen.
3.
Vælg
Exit
(Afslut), vælg
No
(Nej), og følg derefter anvisningerne på skærmen.
Se
Download af en BIOS-opdatering
på side
50
, hvis du vil undersøge, om der er nyere BIOS-versioner.
Download af en BIOS-opdatering
FORSIGTIG:
Hvis du vil undgå at beskadige computeren, eller at installationen mislykkes, må du kun
downloade og installere en BIOS-opdatering, når computeren er sluttet til en pålidelig, ekstern strømkilde
vha. vekselstrømsadapteren. Undlad at downloade eller installere en BIOS-opdatering, mens computeren
kører på batteri, er sat i en dockingenhed eller tilsluttet en valgfri strømkilde. Følg nedenstående anvisninger
ved download og installation:
Undlad at afbryde strømmen til computeren ved at tage netledningen ud af stikkontakten.
Undlad at lukke computeren ned eller starte slumretilstand.
Undlad at indsætte, fjerne, tilslutte eller frakoble enheder, kabler eller ledninger.
BEMÆRK:
Hvis computeren er tilsluttet til et netværk, bør du rådføre dig med netværksadministratoren, før
du installerer softwareopdateringer, især opdateringer af system-BIOS.
1.
Skriv
support
i søgefeltet på proceslinjen, og derefter vælg appen
HP Support Assistant
.
- eller -
Klik på spørgsmålstegnikonet på proceslinjen.
2.
Klik på
Opdateringer
, og klik derefter på
Søg efter opdateringer og meddelelser
.
3.
Følg anvisningerne på skærmen for at identificere din computer og få adgang til den BIOS-opdatering,
du vil downloade.
4.
Følg disse trin i download-området:
a.
Identificér den nyeste BIOS-opdatering og sammenlign den med den BIOS-version, der aktuelt er
installeret på computeren. Hvis opdateringen er nyere end din BIOS-version, skal du skrive dato,
navn eller et andet id-element ned. Du kan få brug for disse oplysninger til at finde opdateringen
senere, når den er blevet downloadet til din harddisk.
b.
Følg anvisningerne på skærmen for at downloade dit valg til harddisken.
Notér stien til den placering på harddisken, som BIOS-opdateringen downloades til. Du får brug for
denne sti, når du er klar til at installere opdateringen.
BIOS-installationsprocedurer varierer. Følg de anvisninger, der vises på skærmen, når du er færdig med at
downloade. Hvis der ikke vises nogen anvisninger, skal du benytte følgende fremgangsmåde:
1.
Skriv
fil
i søgefeltet på proceslinjen, og vælg derefter
Stifinder
.
2.
Dobbeltklik på harddiskbetegnelsen. Harddiskbetegnelsen er som regel Lokal disk (C:).
50
Kapitel 9
Brug af Setup Utility (BIOS)
Sample