HP 14-ac000 user manual download (Page 58 of 76)

Languages: Danish
Pages:76
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 58 of 76
3.
Sæt sikkerhedskabellåsen i stik til sikkerhedskabel på computeren
(3)
, og lås derefter
sikkerhedskabellåsen med nøglen.
4.
Tag nøglen ud, og opbevar den et sikkert sted.
48
Kapitel 8
Beskyttelse af computer og oplysninger
Sample