HP 14-ac000 user manual download (Page 55 of 76)

Languages: Danish
Pages:76
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 55 of 76
Opsætning af adgangskoder i Setup Utility (BIOS)
Adgangskode
Funktion
Administratoradgangskode
Skal angives, hver gang du åbner Setup Utility (BIOS).
Hvis du glemmer din administratoradgangskode, kan du
ikke få adgang til hjælpeprogrammet Setup Utility (BIOS).
Startadgangskode
Skal indtastes, hver gang du tænder eller genstarter
computeren eller afslutter dvale.
Hvis du glemmer din startadgangskode, kan du ikke tænde
eller genstarte computeren eller afslutte dvaletilstand.
Sådan kan du angive, ændre eller slette en administrator- eller startadgangskode i Setup Utility (BIOS):
FORSIGTIG:
Du skal være meget forsigtig, når du foretage ændringer i Setup Utility (BIOS). Fejl kan
forhindre computeren i at fungere korrekt.
BEMÆRK:
For at starte Setup Utility skal computeren være i tilstand for bærbar computer, og du skal bruge
tastaturet, der er forbundet til din bærbare computer. Tastaturet på skærmen, som vises i tablettilstand, kan
ikke få adgang til Setup Utility.
1.
Start af Setup Utility (BIOS):
Computere eller tabletter med tastaturer:
Tænd for eller genstart computeren, tryk hurtigt på
esc
, og tryk derefter på
f10
.
Tabletter uden tastaturer:
1.
Tænd eller genstart tabletten, og tryk derefter hurtigt på knappen Reducér lydstyrke, og
hold den nede.
– eller –
Tænd eller genstart tabletten, og tryk hurtigt på Windows-knappen, og hold den nede.
2.
Tryk på
f10
.
2.
Vælg
Sikkerhed
, og følg derefter anvisningerne på skærmen.
Ændringerne træder i kraft, når computeren genstartes.
Brug af fingeraftrykslæseren (kun udvalgte produkter)
Integrerede fingeraftrykslæsere er tilgængelige på udvalgte produkter.
For at bruge fingeraftrykslæseren skal du oprette en brugerkonto og en adgangskode på computeren og
derefter registrere et eller flere fingeraftryk ved hjælp af HP SimplePass-softwaren.
Registrering af fingeraftryk med HP SimplePass:
1.
Stryg en finger hen over fingeraftrykssensoren for at starte HP SimplePass.
2.
Når HP SimplePass-velkomstskærmen vises, skal du vælge
Kom godt i gang
.
3.
HP SimplePass beder dig om at stryge din højre pegefinger hen over sensoren.
Brug af fingeraftrykslæseren (kun udvalgte produkter)
45
Sample