HP 14-ac000 user manual download (Page 53 of 76)

Languages: Danish
Pages:76
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 53 of 76
FORSIGTIG:
Undgå at udsætte et drev for magnetfelter. Sikkerhedsudstyr med magnetfelter omfatter
de metaldetektorer, du går igennem i lufthavne, samt sikkerhedsstave. Transportbånd i lufthavne og
lignende sikkerhedsanordninger, der kontrollerer håndbagage, bruger røntgenstråler i stedet for
magnetisme og beskadiger ikke drev.
Hvis du har tænkt dig at anvende computeren under en flyrejse, skal du lytte til flypersonalets
anvisninger om, hvornår du må bruge din computer. Flyselskabet skal give tilladelse til brug af
computere om bord på flyet.
Hvis du skal sende computeren eller et drev, skal du bruge passende, beskyttende emballage, og
pakken skal mærkes "FORSIGTIG!".
Brug af trådløse enheder kan være begrænset i visse omgivelser. Sådanne begrænsninger kan gælde
om bord på fly, på hospitaler, i nærheden af sprængstoffer og på risikofyldte steder. Spørg om
tilladelse, hvis du er usikker på, hvad praksis er for anvendelse af en trådløs enhed på din computer, før
du tænder for den.
Du bør følge disse forslag, når du rejser i udlandet:
Kontrollér de computerrelaterede toldregler for hvert land/område, du rejser til.
Undersøg kravene til netledninger og adaptere for alle de lande/områder, hvor du har tænkt dig at
anvende computeren. Spænding, frekvens og stikstørrelser varierer.
ADVARSEL!
Hvis du vil mindske risikoen for elektrisk stød, brand eller beskadigelse af udstyret,
må du ikke forsøge at tilføre computeren strøm med en spændingsomformer af den type, der
sælges til husholdningsudstyr.
Rejse med eller forsendelse af din computer
43
Sample