HP 14-ac000 user manual download (Page 49 of 76)

Languages: Danish
Pages:76
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 49 of 76
Luk computeren under følgende forhold:
Når du skal udskifte batteriet eller have adgang til komponenter inden i computeren
Når du tilslutter en ekstern hardwareenhed, der ikke tilsluttes en USB- eller videoport
Når computeren ikke bruges eller vil være frakoblet ekstern strøm i en længere periode
Selvom du kan lukke computeren vha. tænd/sluk-knappen, anbefales det at bruge Windows-kommandoen
Luk computeren.
BEMÆRK:
Hvis computeren er i slumre- eller dvaletilstand, skal du først afslutte Slumre eller dvaletilstand
ved at trykke kortvarigt på tænd/sluk-knappen.
1.
Gem dit arbejde, og luk alle åbne programmer.
2.
Vælg knappen
Start
, klik på ikonet
Strøm
, og vælg derefter
Luk ned
.
Hvis computeren ikke reagerer, og du ikke kan anvende de foregående procedurer for nedlukning, kan du
forsøge med følgende nødlukningsprocedurer i den viste rækkefølge:
Tryk på
ctrl
+
alt
+
delete
, vælg ikonet
Strøm
, og vælg derefter
Luk ned
.
Hold tænd/sluk-knappen inde i mindst fem sekunder.
Kobl computeren fra den eksterne strøm.
Tag batteriet ud på produkter med et batteri, som kan udskiftes af brugeren.
Nedlukning (slukning) af computeren
39
Sample