HP 14-ac000 user manual download (Page 48 of 76)

Languages: Danish
Pages:76
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 48 of 76
Ved skrivning af oplysninger til en disk (kun udvalgte produkter).
Når Diskfragmentering køres på computere med interne harddiske.
Ved sikkerhedskopiering eller gendannelse.
Ved tilslutning af computeren til en strømkilde:
Batteriet begynder at oplade.
Skærmens lysstyrke øges.
Ikonet Batterimåler
skifter udseende.
Når du frakobler vekselstrøm:
Computeren skifter til batteristrøm.
Skærmens lysstyrke reduceres automatisk for at spare batteri.
Ikonet Batterimåler
skifter udseende.
Fejlfinding af strømproblemer
Test vekselstrømsadapteren, hvis computeren viser nogle af følgende symptomer, når den tilsluttes
vekselstrøm:
Computeren kan ikke tændes.
Skærmen tændes ikke.
Lysdioderne for strøm tænder ikke.
Sådan afprøves vekselstrømsadapteren:
1.
Luk computeren ned.
2.
Slut vekselstrømsadapteren til computeren og netledningen, og slut derefter netledningen til en
stikkontakt med vekselstrøm.
3.
Tænd computeren.
Hvis lysdioderne for strøm
tændes
, fungerer vekselstrømsadapteren korrekt.
Hvis lysdioderne for strøm forbliver
slukket
, skal du kontrollere forbindelsen fra
vekselstrømsadapteren til computeren og forbindelsen fra netledningen til stikkontakten med
vekselstrøm for at kontrollere, at forbindelserne er sikre.
Hvis forbindelserne er sikre, og lysdioderne for strøm vedbliver at være
slukket
, fungerer
vekselstrømsadapteren ikke og bør udskiftes.
Kontakt support for at få oplysninger om, hvordan du får en ny vekselstrømsadapter.
Nedlukning (slukning) af computeren
FORSIGTIG:
Data, der ikke er gemt, går tabt, når computeren lukkes. Sørg for at gemme dit arbejde, før du
lukker computeren ned.
Kommandoen Luk computeren lukker alle åbne programmer, herunder operativsystemet, og slukker
derefter skærmen og computeren.
38
Kapitel 6
Strømstyring
Sample