HP 14-ac000 user manual download (Page 47 of 76)

Languages: Danish
Pages:76
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 47 of 76
Sådan afhjælpes en lav batterispænding, når der ikke er nogen strømkilde til rådighed
Gem dataene, og luk computeren.
Sådan afhjælpes en lav batterispænding, når computeren ikke kan afslutte dvaletilstand
1.
Udskift et afladet batteri, som kan udskiftes af brugeren (kun udvalgte produkter), med et opladet
batteri, eller slut vekselstrømsadapteren til computeren og til ekstern strøm.
2.
Afslut dvaletilstand ved at trykke på tænd/sluk-knappen.
Opbevaring af et batteri, der kan udskiftes af brugeren
FORSIGTIG:
For at undgå beskadigelse af batteriet bør det ikke udsættes for høje temperaturer i længere
perioder.
Hvis en computer ikke skal anvendes eller skal være frakoblet ekstern strøm i mere end to uger, skal du tage
batteriet ud og opbevare det separat på et køligt, tørt sted for at forlænge batteriets spænding.
Et batteri, der ikke anvendes, skal kontrolleres hver 6. måned. Hvis kapaciteten er mindre end 50 procent,
skal batteriet oplades, inden det udtages til opbevaring.
Bortskaffelse af et batteri, som kan udskiftes af brugeren
ADVARSEL!
Formindsk risikoen for brand eller forbrændinger ved at undlade at demontere, knuse eller
gennemhulle batteriet. Undgå at kortslutte eksterne kontakter. Bortskaf ikke batteriet ved at brænde det
eller smide det i vandet.
Du kan finde yderligere oplysninger om korrekt bortskaffelse af batterier i
Generelle bemærkninger,
sikkerhed og miljø
.
Sådan får du adgang til dette dokument:
Skriv
support
i søgefeltet på værktøjslinjen, og vælg derefter appen
HP Support Assistant
.
‒ eller –
Klik på ikonet med spørgsmålstegnet på værktøjslinjen.
Kørsel på vekselstrøm
Se plakaten
Opsætningsanvisninger
, der findes i computerkassen, for at få oplysninger om at tilslutte
vekselstrøm.
Computeren bruger ikke batteristrøm, når den er tilsluttet vekselstrøm med en godkendt
vekselstrømsadapter eller en valgfri docking-/udvidelsesenhed.
ADVARSEL!
For at undgå risikoen for sikkerhedsproblemer må du kun bruge den vekselstrømsadapter, der
fulgte med computeren, en ombytningsvekselstrømsadapter fra HP eller en kompatibel
vekselstrømsadapter, der er købt hos HP.
Under følgende forhold skal du tilslutte computeren til en strømkilde:
ADVARSEL!
Du må ikke oplade computerens batteri om bord på et fly.
Ved opladning eller kalibrering af et batteri.
Ved installation eller ændring af systemsoftware.
Kørsel på vekselstrøm
37
Sample