HP 14-ac000 user manual download (Page 46 of 76)

Languages: Danish
Pages:76
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 46 of 76
Klik på ikonet med spørgsmålstegnet på værktøjslinjen.
2.
Vælg
Min PC
, vælg fanen
Diagnostik og værktøjer
, og vælg derefter
HP batterikontrol
. Hvis HP
batterikontrol angiver, at batteriet skal udskiftes, skal du kontakte support.
HP Support Assistant indeholder følgende værktøjer og oplysninger om batteriet:
HP batterikontrol
Oplysninger om batterityper, specifikationer, livscyklusser og kapacitet
Batteribesparelse
Sådan sparer du på batteriet og maksimerer batteriets levetid:
Reducér skærmens lysstyrke.
Vælg indstillingen
Strømbesparelse
under Strømstyring.
Hvis computeren ikke skal anvendes eller skal være frakoblet ekstern strøm i mere end to uger, skal du
tage batteriet, der kan udskiftes af brugeren, ud og opbevare det et køligt og tørt sted.
Sluk for trådløse enheder, når de ikke er i brug.
Frakobl ubenyttede eksterne enheder, der ikke er tilsluttet en ekstern strømkilde, f.eks. en ekstern
harddisk, der er tilsluttet en USB-port.
Afbryd, deaktivér eller fjern eventuelle eksterne mediekort, du ikke bruger.
Start slumretilstand, eller luk computeren, hvis du forlader arbejdet.
Identificering af lave batterispændingsniveauer
Når et batteri, der er computerens eneste strømkilde, når en lav eller kritisk batterispænding, sker følgende:
Lysdioden for batteriet (kun udvalgte produkter) angiver en lav eller kritisk lav batterispænding.
- eller -
Batterimålerikonet
viser en meddelelse om lav eller kritisk lav batterispænding.
BEMÆRK:
Du kan finde yderligere oplysninger om strømmåleren i
Brug af batterimåleren og
strømindstillinger
på side
33
.
Computeren foretager følgende handlinger ved kritisk lav batterispænding:
Hvis dvaletilstand er deaktiveret, og computeren er tændt eller i slumretilstand, forbliver den kortvarigt
i slumretilstand, hvorefter den lukkes, og ikke-gemte data går tabt.
Hvis dvaletilstand er aktiveret, og computeren er tændt eller er i slumretilstand, startes dvaletilstand.
Afhjælpning af lav batterispænding
Sådan afhjælpes en lav batterispænding, når der er en ekstern strømkilde til rådighed
Tilslut en af følgende til computeren og til en stikkontakt:
Vekselstrømsadapter
Valgfri docking- eller udvidelsesenhed
Valgfri netadapter købt som tilbehør hos HP
36
Kapitel 6
Strømstyring
Sample