HP 14-ac000 user manual download (Page 45 of 76)

Languages: Danish
Pages:76
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 45 of 76
3.
Drej batteriet
(3)
opad, og tag derefter batteriet
(4)
ud af computeren.
‒ eller –
1.
Vend computeren om på en plan overflade.
2.
Skyd batteriets udløserknap til siden
(1)
for at frigøre batteriet.
BEMÆRK:
Udløserknappen til batteriet vender automatisk tilbage til den oprindelige position.
3.
Drej batteriet opad
(2)
, og tag derefter batteriet
(3)
ud af computeren.
Sådan finder du batterioplysninger
Sådan får du adgang til oplysninger om batteri:
1.
Skriv
support
i søgefeltet på værktøjslinjen, og vælg derefter appen
HP Support Assistant
.
‒ eller –
Kørsel på batteristrøm
35
Sample