HP 14-ac000 user manual download (Page 44 of 76)

Languages: Danish
Pages:76
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 44 of 76
3.
Tag batteriet
(2)
ud af computeren.
‒ eller –
1.
Vend computeren om på en plan overflade, så batteriet vender mod dig.
2.
Brug batterilåseknappen
(1)
til at låse op for batteriet, og brug derefter højre batteriudløserknap
(2)
til
at udløse batteriet.
BEMÆRK:
Udløserknappen til batteriet vender automatisk tilbage til den oprindelige position.
3.
Tag batteriet
(3)
ud af computeren.
‒ eller –
1.
Vend computeren om på en plan overflade, så batteriet vender mod dig.
2.
Brug batterilåseknappen
(1)
til at låse op for batteriet, og brug derefter højre batteriudløserknap
(2)
til
at udløse batteriet.
BEMÆRK:
Udløserknappen til batteriet vender automatisk tilbage til den oprindelige position.
34
Kapitel 6
Strømstyring
Sample